Diabetyk | Życie z cukrzycą

KOLEJKA DO LECZENIA

Uwaga! Prawo do skorzystania ze świadczeń medycznych poza kolejką mają:

  • osoby w stanie nagłym,
  • osoby z tytułem Zasłużonego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci, w tym także osoby represjonowane,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Cukrzyca leczenie, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, leczenie

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1661).
Agnieszka Deja