Diabetyk | Życie z cukrzycą

NEUROPATIA CUKRZYCOWA

Objawy neuropatii autonomicznej

Jako że układ autonomiczny odpowiada za pracę narządów wewnętrznych, toteż ocenę jego funkcji można przeprowadzić pośrednio, oceniając reakcję narządów wewnętrznych na różne bodźce.

Jeden z najgroźniejszych objawów neuropatii autonomicznej to nieodczuwanie hipoglikemii. Może ono prowadzić do ciężkiego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, drgawek, a nawet śmierci. Dolegliwości związane z uszkodzeniem układu autonomicznego dotyczą także układu sercowo-naczyniowego i mogą się objawiać bezbólową postacią choroby wieńcowej z bezbólowym zawałem serca włącznie, zaburzeniami rytmu serca (tachykardia spoczynkowa, brak dostosowania rytmu serca i ciśnienia tętniczego krwi do wysiłku, głębokiego oddychania, pionizacji). Brak prawidłowej odpowiedzi na różne bodźce jest wykładnikiem niedostosowania pracy układu sercowo-naczyniowego do bieżących potrzeb organizmu.

Neuropatoa cukrzycowa, diabetyk.pl, neuropatia, cukrzyca, edukacja, powikłania, leczenie, neuropatia cukrzycowa, życie z cukrzycą

Stąd też pacjent z neuropatią w obrębie ukladu sercowo-naczyniowego cierpi z powodu omdleń ortostatycznych (po pionizacji), arytmii (uczucie kołatania serca), niedotlenienia mięśnia sercowego (brak przyspieszenia lub nadmierne przyspieszenie czynności serca w odpowiedzi na wysiłek), co może objawiać się bólem w klatce piersiowej lub dusznością.

Neuropatia dotycząca układu pokarmowego objawić się może w każdym jego odcinku od przełyku po jelito grube. Główne dolegliwości to opóźnione opróżnianie żołądka (gastropareza) wywołujące nudności, wymioty i wzdęcia, bóle nadbrzusza. Ponadto występuje atonia pęcherzyka żółciowego (brak skurczu pęcherzyka żólciowego w odpowiedzi na pokarm skutkujące niestrawnością). Dolegliwości związane z neuropatią jelit objawiają się najczęściej biegunką bądź zaparciami. Zajęcie pęcherza moczowego przejawia się niepełnym opróżnianiem pęcherza moczowego po oddaniu moczu (co stwarza idealne warunki do nawracających infekcji), nietrzymaniem moczu, trudnościami z rozpoczęciem mikcji. Inne częste objawy neuropatii to zaburzenia erekcji i ejakulacji u mężczyn, suchość pochwy u kobiet, bolesność podczas stosunków, zaburzenia związane z wydzielaniem potu, np. obfite pocenie się po spożyciu posiłku, brak adekwatnej reakcji źrenic na światło.