Diabetyk | Terapia

CHOROBA WIEŃCOWA U DIABETYKÓW

Spośród różnych narządów, które są narażone na szkodliwe działanie wysokiego poziomu glukozy, układ krążenia jest na pierwszym miejscu. Początkowo zmiany dotykają naczyń o najmniejszym kalibrze, ale z upływem lat obejmują coraz większe naczynia.

Groźne skutki wynikające z zaatakowania naczyń krwionośnych dotyczą przede wszystkim mózgu, nerek, serca, nerwów obwodowych i skóry. Proces uszkodzenia naczyń w przebiegu takich schorzeń jak cukrzyca czy miażdżyca zaczyna się od ich warstwy wewnętrznej, czyli od śródbłonka. Jest to delikatna wyściółka wnętrza naczyń krwionośnych, o łącznej powierzchni porównywalnej z powierzchnią boiska do gry w piłkę! Pełni rolę wielkiej fabryki chemicznej produkującej dziesiątki substancji odgrywających ważną rolę w organizmie (przede wszystkim biorą udział w regulowaniu skurczu i rozkurczu naczyń krwionośnych).

choroba wieńcowa, diabetyk.pl, choroby, cukrzyca, choroba wieńcowa, edukacja, leczenie

Powszechny brak wiedzy
Badania prowadzone przez lekarzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykazały, że prawie połowa pacjentów z cukrzycą poddanych zabiegowi koronarografii wieńcowej oceniała swoją wiedzę o posiadanych schorzeniach jako niewielką. Zaledwie 2,22% ankietowanych uważało, że ich znajomość tematu jest bardzo dobra. Aż 13,4% nie wiedziało czy istnieje związek między cukrzycą a przebiegiem choroby wieńcowej, a co jeszcze ciekawsze – 66% ankietowanych pominęło udzielnie odpowiedzi na to pytanie. To sugeruje, iż spory odsetek badanych nie był w ogóle zorientowany, że ich schorzenia mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Jako najważniejsze czynniki mające wpływ na przebieg schorzeń połowa ankietowanych wymieniała trudności w dostępie do lekarza oraz własne niedobory finansowe. Świadomość, że brak wiedzy może mieć bardzo istotny wpływ na przebieg choroby miało zaledwie 15,4% ankietowanych.