POD LUPĄ

Doustne leki przeciwkrzepliwe

Ich rolą jest obniżenie zdolności krwi do krzepnięcia w celu zmniejszenia ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Z drugiej jednak strony leki te nie mogą całkowicie zablokować krzepnięcia, bo w takiej sytuacji doszłoby do dużego ryzyka krwawień. Leczenie przeciwkrzepliwe można obrazowo porównać do żeglowania przez stosunkowo wąski przesmyk, gdy żeglarz musi utrzymywać bezpieczną odległość zarówno od skał z jednej, jak i z drugiej strony.

To jest fundamentalna zasada, którą musi rozumieć każdy pacjent stosujący leki przeciwzakrzepowe – jego położenie przypomina sytuację Odyseusza między Scyllą a Charybdą. I ten antyczny przykład wskazuje, że obu niebezpieczeństw można uniknąć przy odpowiednim postępowaniu. (…)

Klasyczne i najczęściej stosowane leki przeciwzakrzepowe działają poprzez blokowanie aktywności witaminy K, ktora jest niezbędna do syntezy kilku czynnikow krzepnięcia. Skutkiem tego jest zahamowanie reakcji kaskady prowadzącej do powstania skrzepu.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Skip to content