Diabetyk | Życie z cukrzycą

BADANIA DIABETYKA – GOSPODARKA LIPIDOWA

Przyczyny zmniejszonego stężenia cholesterolu HDL:

  • dyslipidemia aterogenna,
  • rzadkie defekty genetyczne.

Zwiększone stężenie cholesterolu HDL nie ma znaczenia patologicznego.

badania diabetyka, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, badania diabetyk, cukrzyca

JAK CZĘSTO KONTROLOWAĆ LIPIDOGRAM?

U osoby z rozpoznaną cukrzycą typu 2 lipidogram kontrolujemy raz do roku. Jeśli cukrzycy towarzyszą zaburzenia lipidowe, wówczas rozpoczynamy ich leczenie i kontrolujemy lipidogram co 3 miesiące, aż do osiągnięcia stężeń prawidłowych lub redukcji cholesterolu LDL o co najmniej 40% w stosunku do wartości wyjściowej.
W przypadku cukrzycy typu 1, bez dodatkowych czynników ryzyka i zaburzeń lipidowych, wystarczy kontrola raz na 2–5 lat. W innym przypadku postępowanie musi być dostosowane do oceny skali ryzyka sercowo-naczyniowego.

lek. med. Aleksandra Kapała
specjalista chorób wewnętrznych w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, absolwentka dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych