Diabetyk | Terapia

JASKRA A CUKRZYCA

Jaskra jest bardzo poważnym schorzeniem, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do całkowitej i nieodwracalnej utraty widzenia, a moment, w którym pacjent sam zauważa pogorszenie, wiąże się niestety z odczuciem skutków poważnych już uszkodzeń w narządzie wzroku.

jaskra, diabetyk.pl, cukrzyca, jaskra, cukrzyca i jaskra, diabetyk i jaskra, leczenie, terapia

Jaskra to jedna z chorób cywilizacyjnych, która z uwagi na częstość występowania w wielu wypadkach ma niedobre rokowanie. Według danych WHO z 2011 r. aż 15 – 20% z populacji osób niewidomych utraciło widzenie w wyniku jaskry. Badania statystyczne prowadzone w 2007 r. na Uniwersytecie Singapurskim mówią o 8 milionach osób niewidomych z powodu jaskry na świecie. Wielkie autorytety w tej dziedzinie i jednocześnie szefowie uniwersyteckich Klinik Okulistycznych w Nowym Jorku – prof. Robert Ritch oraz w Würzburgu – prof. Franz Grehn twierdzą, że w szczególności w krajach rozwiniętych gospodarczo około 2% populacji osób powyżej 40. roku życia zmaga się z tym schorzeniem, przy czym odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem i u osób powyżej 80. roku życia wynosi już nawet 9–10%.
Pamiętajmy, że to właśnie w tej grupie krajów średnia długość życia w ostatnim dziesięcioleciu znacznie się wydłużyła, przy jednoczesnym pogorszeniu wskaźnika tzw. jakości życia. Wynika to z faktu, że przebieg wielu chorób przewlekłych, zwłaszcza tych o niekorzystnym rokowaniu, ulega zaostrzeniu wraz z upływem lat.
Proces chorobowy w jaskrze uszkadza nerw wzrokowy, niszcząc jego włókna, co objawia się narastającym pogorszeniem ostrości widzenia i coraz większymi ubytkami w polu widzenia.