1. Home
 2. »
 3. Kontrola cukrzycy
 4. »
 5. Insulina – glikemia – kwasica

Insulina – glikemia – kwasica

Postępowanie przy hiperglikemii
I. Glikemia powyżej wartości docelowej, np. 300 mg/dl,

 • na czczo powyżej 120 mg/dl,
 •  w ciągu dnia powyżej 160 mg/dl (1)

Postępowanie:

 1. Podaj dawkę korekcyjną – na 100 mg/dl przecukrzenia tyle insuliny, ile na jeden wymiennik węglowodanowy (1 WW) w bolusie prostym.
 2.  Oznacz glikemię za dwie godziny (2).

II. Po dwóch godzinach glikemia powyżej normy, np. 280 mg/dl.
Postępowanie:

 1. Podaj ponownie dawkę korekcyjną według powyżej podanej zasady.
 2. Odczekaj dwie godziny i ponownie oznacz glikemię.
 3. Sprawdź pompę insulinową – czynności wykonaj w następującej kolejności:
  1. czy jest insulina w zbiorniku,
  2. czy nie jest przerwany wężyk przy wyjściu z pompy insulinowej,
  3. czy wężyk/dren wypełniony jest insuliną,
  4. czy plaster wkłucia nie jest mokry,
  5. czy wkłucie nie wychodzi poza powierzchnię skóry.

III. Wynik glikemii po dwóch godzinach – hiperglikemia, np. 275 mg/dl.
Postępowanie:

 1. Wykonaj badanie moczu testem Ketodiastix i sprawdź obecność ketonów w moczu.

W zależności od wyniku:

Obecne ketony i obecna glukoza w moczu:

 • wymień wkłucie, a jeśli nie możesz, podaj insulinę penem w podwójnej dawce korekcyjnej,
 • po zmianie wkłucia podaj dawkę korekcyjną pompą,
 • włącz funkcję „czasowa zmiana bazy” na okres 4 – 6 godzin 200% dawki wyjściowej,
 • oznacz glikemię za dwie godziny.

Brak ketonów w moczu, obecna glukoza:

 • podaj dawkę korekcyjna pompą,
 • oznacz glikemię za dwie godziny, po dwóch godzinach powtórz czynności z punktu nr 3.

Bądź ostrożny w przypadku:

 • Hiperglikemii na czczo powyżej 200 mg/dl. Wykonaj badanie moczu na obecność ketonów i glukozy; jeśli test wskazuje na dodatni wynik, natychmiast wymień wkłucie lub wstrzyknij insulinę penem.
 • Hiperglikemii w ciągu dnia i objawów, takich jak: bóle brzucha, bóle głowy, nudności, wymioty, pragnienie, wielomocz – wymień natychmiast wkłucie lub podaj insulinę penem.
 • Powtarzającej się hiperglikemii w nocy – podaj insulinę penem i wymień wkłucie rano.
 • Gdy chcesz zmienić wkłucie – planowo nigdy nie zmieniaj go przed snem; nowe wkłucie niekoniecznie musi funkcjonować prawidłowo.
 • Gdy masz problemy z zaginającym się wkłuciem teflonowym – zmień je na wkłucia metalowe.
 • Wymieniania strzykawki-zbiornika na insulinę – zmieniaj nie rzadziej niż raz na 10 dni.

1. wartość glikemii docelowej na czczo i w ciągu dnia ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego.
2. należy odczekać dwie godziny, nie jest wskazane oznaczanie po jednej godzinie ze względu na bezpieczeństwo i ryzyko przedawkowania insuliny.

dr hab. n. med. Ewa Pańkowska

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content