Insulina – glikemia – kwasica

Postępowanie przy hiperglikemii
I. Glikemia powyżej wartości docelowej, np. 300 mg/dl,

 • na czczo powyżej 120 mg/dl,
 •  w ciągu dnia powyżej 160 mg/dl (1)

Postępowanie:

 1. Podaj dawkę korekcyjną – na 100 mg/dl przecukrzenia tyle insuliny, ile na jeden wymiennik węglowodanowy (1 WW) w bolusie prostym.
 2.  Oznacz glikemię za dwie godziny (2).

II. Po dwóch godzinach glikemia powyżej normy, np. 280 mg/dl.
Postępowanie:

 1. Podaj ponownie dawkę korekcyjną według powyżej podanej zasady.
 2. Odczekaj dwie godziny i ponownie oznacz glikemię.
 3. Sprawdź pompę insulinową – czynności wykonaj w następującej kolejności:
  1. czy jest insulina w zbiorniku,
  2. czy nie jest przerwany wężyk przy wyjściu z pompy insulinowej,
  3. czy wężyk/dren wypełniony jest insuliną,
  4. czy plaster wkłucia nie jest mokry,
  5. czy wkłucie nie wychodzi poza powierzchnię skóry.

III. Wynik glikemii po dwóch godzinach – hiperglikemia, np. 275 mg/dl.
Postępowanie:

 1. Wykonaj badanie moczu testem Ketodiastix i sprawdź obecność ketonów w moczu.

W zależności od wyniku:

Obecne ketony i obecna glukoza w moczu:

 • wymień wkłucie, a jeśli nie możesz, podaj insulinę penem w podwójnej dawce korekcyjnej,
 • po zmianie wkłucia podaj dawkę korekcyjną pompą,
 • włącz funkcję „czasowa zmiana bazy” na okres 4 – 6 godzin 200% dawki wyjściowej,
 • oznacz glikemię za dwie godziny.

Brak ketonów w moczu, obecna glukoza:

 • podaj dawkę korekcyjna pompą,
 • oznacz glikemię za dwie godziny, po dwóch godzinach powtórz czynności z punktu nr 3.

Bądź ostrożny w przypadku:

 • Hiperglikemii na czczo powyżej 200 mg/dl. Wykonaj badanie moczu na obecność ketonów i glukozy; jeśli test wskazuje na dodatni wynik, natychmiast wymień wkłucie lub wstrzyknij insulinę penem.
 • Hiperglikemii w ciągu dnia i objawów, takich jak: bóle brzucha, bóle głowy, nudności, wymioty, pragnienie, wielomocz – wymień natychmiast wkłucie lub podaj insulinę penem.
 • Powtarzającej się hiperglikemii w nocy – podaj insulinę penem i wymień wkłucie rano.
 • Gdy chcesz zmienić wkłucie – planowo nigdy nie zmieniaj go przed snem; nowe wkłucie niekoniecznie musi funkcjonować prawidłowo.
 • Gdy masz problemy z zaginającym się wkłuciem teflonowym – zmień je na wkłucia metalowe.
 • Wymieniania strzykawki-zbiornika na insulinę – zmieniaj nie rzadziej niż raz na 10 dni.

1. wartość glikemii docelowej na czczo i w ciągu dnia ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego.
2. należy odczekać dwie godziny, nie jest wskazane oznaczanie po jednej godzinie ze względu na bezpieczeństwo i ryzyko przedawkowania insuliny.

dr hab. n. med. Ewa Pańkowska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

NAJNOWSZE

Skip to content