1. Home
  2. »
  3. Zdrowie
  4. »
  5. Statystycznie rzecz ujmując, czyli jak?

Statystycznie rzecz ujmując, czyli jak?

Bardziej szczegółowo
Poza podstawowymi parametrami statystycznymi w artykułach medycznych spotkamy wiele ściśle specjalistycznych, przypisanych do badań medycznych. Do najczęściej stosowanych pojęć należą:
ARR (ang. absolute risk reduction, bezwzględne zmniejszenie ryzyka) – jest to różnica między ryzykiem w grupie kontrolnej i grupie leczonej. ARR określa więc bezwzględną wielkość obniżonego ryzyka.
NNT (ang. number needed to treat) – jest to liczba pacjentów, których należy poddać leczeniu, aby zapobiec jednemu niekorzystnemu tzw. punktowi końcowemu (może takim punktem końcowym być zawał serca lub udar mózgu).

RR (ang. relative risk, ryzyko względne) – jest to iloraz ryzyka wystąpienia danego punktu końcowego w grupie placebo i ryzyka w grupie leczonej. Wskaźnik ten określa ryzyko, które pozostało, mimo przeprowadzonego leczenia.
RRR (ang. relative risk reduction, względne zmniejszenie ryzyka) – jest to część ryzyka wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego usunięta w wyniku zastosowanego leczenia.
Krzywe przeżywalności wg Kaplana-Meiera – służą do oceny skuteczności różnych metod leczniczych i umożliwiają określenie prawdopodobieństwa przeżywalności danej grupy pacjentów.

Niezależnie od tego, jak naukowo wyglądają poszczególne wskaźniki statystyczne i jak silne robią na nas wrażenie, podczas lektury pamiętajmy o najważniejszym – to nie jest ocena stanu naszego zdrowia, lecz opis złożonej rzeczywistości za pomocą metod statystycznych!

dr n. med. Krystyna Knypl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content