DIABETYK POLECA

Edukacja diabetologiczna w Polsce. Praktyka zawodowa

Zaniechanie edukacji w ramach opieki sprawowanej nad osobami z cukrzycą byłoby ogromnym zaniedbaniem, a nawet ignorancją. Ma to szczególne znaczenie w Polsce, gdzie problem ten jest, poza pewną liczbą światłych diabetologów, całkowicie lekceważony. Nie pomoże nawet przemiana w świadomości środowiska diabetologicznego – pacjentów i personelu medycznego – która doprowadziła do określania chorego na cukrzycę osobą z cukrzycą.

Po prostu bez istnienia osi pacjent – personel medyczny, którą cechują dobra wola i edukacja terapeutyczna, wszelkie deklaracje czy nazewnictwo staną się jedynie osłonką przykrywającą pustkę. Zanim w polskich szpitalach i poradniach zostaną zrealizowane cele dotyczące działania profesjonalnych zespołów w edukacji diabetologicznej, a także współpracy pacjenta, pielęgniarki, edukatora, lekarza, dietetyka, psychologa, rehabilitanta, powinno się dążyć indywidualnie do osiągnięcia profesjonalizmu zawodowego poprzez systematyczne poszerzanie i doskonalenie wiedzy.

cały artykuł możesz przeczytać w numerze kwietniowym Diabetyka!

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Skip to content