ROZWAŻANIA O CUKRZYCY – Wielka reEdukacja (cz.4)

Białka i tłuszcze – jak liczyć i po co?

W jaki sposób podać dawkę insuliny na już wyliczone WBT? Cóż, osoby stosujące peny raczej nie mają dużych możliwości dawkowania insuliny do białkowo-tłuszczowej części posiłku. Niektórzy część dawki wstrzykują przed posiłkiem, a drugą – 2 godziny po nim. Jeszcze inni, zamiast insuliny analogowej do tłustego posiłku używają insuliny krótkodziałającej (albo i tej, i tej). Każdą z tych metod należy koniecznie omówić z lekarzem diabetologiem.

Osoby stosujące pompę insulinową mają nieco ułatwioną sytuację: w pompie są bowiem dodatkowe funkcje określające sposób podania insuliny – oprócz bolusa zwykłego (standardowego), można zaprogramować bolus przedłużony lub złożony (wielofalowy).

cały artykuł możesz przeczytać w numerze kwietniowym Diabetyka!

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Skip to content