Diabetyk poleca

Późne powikłania u młodych diabetyków

Nefropatia zwykle współwystępuje z retinopatią cukrzycową. Charakterystyczne początkowe objawy to mikroalbuminuria, a następnie białkomocz, pogarszająca się filtracja kłębuszków nerkowych i nadciśnienie tętnicze. W związku z modą na stosowanie rożnych diet, w tym wysokobiałkowej,

należy zwrócić uwagę, że dieta wysokobiałkowa może przyspieszyć rozwój nefropatii cukrzycowej. Wykazano również, że palenie tytoniu jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju nefropatii u osób z cukrzycą typu 1. Do głównych czynników przyspieszających rozwój nefropatii cukrzycowej należą zła kontrola cukrzycy oraz nadciśnienie tętnicze.

(…)U osób z cechami nefropatii konieczna jest wczesna normalizacja ciśnienia tętniczego, ponadto należy dążyć do uzyskania prawie normoglikemii, włączane jest leczenie hiperlipidemii oraz dieta z ograniczeniem ilości białka.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Skip to content