Diabetyk | życie z cukrzycą

ZABURZENIA EREKCJI – STUDIUM PRZYPADKU

Wpływ czynników psychicznych
Marcin K. jest przykładem pacjenta, u którego sfera seksualna odgrywała i ogrywa szczególną rolę. Była istotną częścią jego osobowości i miała znaczny wpływ na jego samoocenę. Dla niego mężczyzna, który ma problemy z rekcją jest „niepełnosprawny”.
Gdy się pojawiły problemy z erekcją nie podzielił się tym z lekarzem, ale sam próbował je rozwiązać unikając stosunków z żoną. Później były romanse.

Choć stan psychiczny pacjenta określić można jako dobry, to pojawienie się zaburzeń erekcji wywołało lęk przed kolejnymi stosunkami. Uaktywniły się u niego mechanizmy obronne. Pacjent jeszcze więcej czasu poświęcał pracy. Potrafił kilka razy w tygodniu chodzić na trening koszykówki. Łatwiej mu było wówczas stwierdzić: „to na pewno z przepracowania, przemęczenia”. Zawodność „własnych” metod i wyraźne nasilenie się częstotliwości występowania zaburzeń erekcji, zdecydowała o tym, że Marcin K. postanowił zgłosić to lekarzowi.

Wnioski
Opisany przypadek wskazuje wyraźnie, że pacjenci chorujący na cukrzycę powinni być nie tylko poinformowani o ryzyku pojawienia się ewentualnych zaburzeń erekcji, ale ich aktywność seksualna powinna być monitorowana. Edukacja na temat cukrzycy, powikłań z niej wypływających także w sferze życia seksualnego może pomóc pacjentowi oswoić się z tematem i szybciej zgłosić o problemie lekarzowi.
Dzięki temu lekarz będzie mógł szybciej interweniować i podjąć odpowiednie leczenie. Dla pacjenta może być to szansa na szybsze rozwiązanie problemu bez narażania się na życie pełne obaw, co do własnej męskości, nie mówiąc o kontaktach pozamałżeńskich, które mogą stać się powodem innych problemów w związku. Ten przypadek ukazuje, że choć mamy tu do czynienia z zaburzeniami erekcji o podłożu organicznym, to dodatkowo są one nasilane przez czynniki psychiczne.

lek. med. Adam Frąckiewicz
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska we Wrocławiu
Krzysztof Kałuzny, psycholog-seksuolog
Centrum Edukacji Psychologiczno-Seksualnej we Wrocławiu

Strony: 1 2 3

Skip to content