ABC INSULINOTERAPII

Glikemia poposiłkowa

Jeśli nie osiągasz właściwych wartości glikemii poposiłkowej, nie zamiataj problemu pod dywan, nie zniechęcaj się. Konsekwencje źle leczonej cukrzycy poniesiesz ty. To ty możesz doświadczyć problemów z oczami, nerkami, czuciem w kończynach, stopą cukrzycową, a nie ktoś inny. Zatem to ty w dużej części odpowiadasz za kontrolę glikemii. Dlatego bądź aktywny, znajdź przyczynę swoich niepowodzeń i razem z lekarzem poszukaj rozwiązania. Bez twojej inicjatywy i aktywnej postawy lekarz raczej nie będzie mógł ci pomoc.

Istnieją pewne czynniki mogące wpływać na twoje niepowodzenia. Zastanów się, czy to właśnie one nie są przyczyną nieprawidłowych glikemii po posiłkach i zapobiegaj przykrym ich konsekwencjom.


WARTO WIEDZIEĆ

Opieka medyczna na urlopie

W wielu krajach standardem jest współpłatność chorego za wykonanie usługi medycznej. Oznacza to, że pomimo ubezpieczenia zdrowotnego i karty EKUZ część kosztów musi pokryć osoba korzystająca ze świadczenia. Zatem ubezpieczony korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współfinansowania świadczeń, ponosi takie koszty na zasadach analogicznych, jak osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim UE/EFTA.

Często w ramach systemu publicznego nie jest finansowany transport karetką czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza ratownictwa górskiego. Dlatego przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA warto zapytać o zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w tym kraju. Z uwagi na fakt, iż NFZ nie pokrywa kosztów udziału własnego świadczeniobiorców podczas wyjazdów do państw, w których obowiązuje taki system, warto wykupić dodatkowe prywatne ubezpieczenie, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami.

Strony: 1 2 3

Skip to content