Rozważania o cukrzycy

Metformina – zmienne losy bardzo ważnego leku

Od czterech lat w zaleceniach amerykańsko-europejskich, a w ślad za nimi także w polskich, metformina jest zalecana jako lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Co to znaczy?

Ponieważ okazało się, że wdrożenie wyłącznie postępowania niefarmakologicznego, tj. redukcji wagi i zwiększenia wysiłku fizycznego, jest u większości pacjentów nierealne (chociaż gdyby było wdrożone, byłoby niesłychanie skuteczne), dołącza się do niego od samego początku metforminę. Tak więc jest ona pierwszym stosowanym lekiem od początku choroby. Jeśli jednak sama metformina jest po pewnym czasie nieskuteczna, nie rezygnuje się z jej stosowania, tylko dodaje inny lek, np. pochodną sulfonylomocznika, lek inkretynowy, niestosowane chwilowo w Polsce glitazony, lub nawet już w tym stadium insulinę. I w kolejnych etapach leczenia, niezależnie od dodawanego następnego leku, utrzymuje się leczenie metforminą, wykorzystując jej zalety w postaci obniżania wspomnianej insulinooporności czy redukcji wagi.

cały artykuł w numerze 01/2013

Magazyn społeczno-medyczny

Diabetyk

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi numerami naszego miesięcznika.
Skip to content