Zdrowo Żywieniowo

Drażliwe jelita

Bardzo charakterystyczną cechą zespołu jelita drażliwego jest nadreaktywność jelit (a zwłaszcza jelita grubego) na bodźce takie jak stres czy niektóre pokarmy (powodujące zdecydowane nasilenie, a także wzrost amplitudy skurczów jelit). (…) Obserwowane są także i takie sytuacje, gdy dochodzi do zaburzeń funkcji receptorów czuciowych układu odpowiedzialnego za przewodzenie bodźców, ale także za wydzielanie neurotransmiterów.

Skutkiem, przykrym dla samego chorego, jest obniżenie progu odczuwania bólu aż do tak niskiego, że prawidłowa ilość gazów jelitowych powodować może silny ból i dyskomfort w jamie brzusznej. Co charakterystyczne, wszelkie objawy i dolegliwości ustępują zwykle podczas snu. Szacuje się, że omawiany zespół jelita drażliwego dotyczy nawet 30% populacji osób dorosłych w krajach uprzemysłowionych. Częściej do lekarza z wyżej wymienionymi dolegliwościami zgłaszają się kobiety niż mężczyźni, choć w świetle obecnej wiedzy wydaje się, że występowanie zespołu jelita drażliwego nie zależy od wieku i płci.

cały artykuł w numerze 01/2013

Magazyn społeczno-medyczny

Diabetyk

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi numerami naszego miesięcznika.
Skip to content