Zaburzenia w sferze intymnej

Diabetyk | Zdrowie

ZABURZENIA W SFERZE INTYMNEJ

W takich sytuacjach leczenie musi być wielokierunkowe. Z punktu widzenia diabetologa najważniejsze jest optymalne wyrównanie metaboliczne cukrzycy. O ile wiem, istnieje w kraju kilka ośrodków, które zajmują się tym powikłaniem w sposób szczególny. Zachęcam do poszukania właściwego adresu w najbliższym dużym ośrodku diabetologicznym.

Komentarz
Od pewnego już czasu ta sfera zaburzeń stała się bardziej obecna w publikacjach, a także w codziennej praktyce diabetologicznej. Jest także badana w wymiarze epidemiologicznym. Na podstawie przekrojowych badań można stwierdzić, że ok. połowa mężczyzn w wieku 40–70 lat ma pewien stopień zaburzeń erekcji. U pacjentów z cukrzycą te wskaźniki są wyższe (dla różnych grup wiekowych od 30 do 75%) i wyraźnie ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem pacjenta, czasem trwania cukrzycy, stopniem zaburzeń wyrównania metabolicznego cukrzycy, zależą także od współistnienia innych przewlekłych powikłań cukrzycy. Rokowanie pogarsza się u osób obciążonych zaburzeniami lipidowymi, nadciśnieniem tętniczym oraz u palaczy tytoniu. U podłoża osłabienia erekcji leżą zaburzenia naczyniowe i neuropatia włókien autonomicznych. Oznacza to, że niewydolne są ukrwienie lub unerwienie niezbędne dla prawidłowej czynności seksualnej u mężczyzny. U większości pacjentów dominuje jedno z powyższych zaburzeń, a u części współwystępują oba w równym stopniu. Dodatkowo mogą współistnieć problemy z wytryskiem lub pęcherzem moczowym. Innymi nieprawidłowościami zaobserwowanymi w przypadku cukrzycy są zaburzenia produkcji tlenku azotu, który jest mediatorem działającym na mięśnie gładkie, oraz niedobory innych hormonów, przede wszystkim hormonów płciowych.