Diabetyk | Życie z cukrzycą

BADANIA DIABETYKA – GOSPODARKA LIPIDOWA

PODSTAWOWE POJĘCIA

Najczęściej spotykane patologie gospodarki lipidowej to:

Hipercholesterolemia – podwyższone stężenie cholesterolu LDL i cholesterolu całkowitego w osoczu. Wyróżniamy hipercholesterolemię pierwotną, w której decydującą rolę odgrywają czynniki genetyczne oraz hipercholesterolemię wtórną, która jest wynikiem innych chorób przewlekłych. Hipercholesterolemia jest silnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

badania diabetyka, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, badania diabetyk, cukrzyca

Hipertriglicerydemia – podwyższone stężenie triglicerydów. Zazwyczaj towarzyszą jej inne zaburzenia lipidowe. Jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Dyslipidemia aterogenna – podwyższone stężenie triglicerydów oraz małych, gęstych cząsteczek LDL (w praktyce klinicznej nieoznaczanych), a jednocześnie obniżone stężenie ochronnego cholesterolu HDL. Choroba szczególnie dotyczy osób z cukrzycą typu 2 i z zespołem metabolicznym, a u jej podłoża leży insulinooporność. Małe, gęste cząsteczki LDL mają niewielkie powinowactwo z receptorem dla LDL na powierzchni komórek wątroby, za to łatwiej niż zwykłe cząsteczki LDL przenikają przez błonę wewnętrzną tętnic. Sprzyja to szybkiemu powstawaniu blaszek miażdżycowych. Zaburzenie to jest silnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Hiperlipidemia mieszana – podwyższone stężenie LDL i triglicerydów, niskie stężenie HDL. Najczęściej spotykamy zaburzenia o charakterze mieszanym, są one wykładnikiem zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego.