Zaburzenia w sferze intymnej

Diabetyk | Zdrowie

ZABURZENIA W SFERZE INTYMNEJ

Inne przeciwwskazania to choroby układu sercowo-naczyniowego: przebyty zawał mięśnia serca, niskie ciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca leczona „nitratami”. Odnotowano również pewne zaburzenia wzroku. Dokładna informacja o leku i możliwych działaniach niepożądanych zawarta jest w ulotkach załączonych do opakowania.

Kolejny rodzaj terapii to wstrzyknięcia prostaglandyny E1 do ciał jamistych. To leczenie ma ok. 50-procentową skuteczność, ale nie wszyscy pacjenci są skłonni zaakceptować tę formę iniekcji. Następnie w terapii stosuje się szereg niefarmakologicznych metod, takich jak pierścienie z tworzywa, których zadaniem jest podtrzymanie wzwodu, aparaty wytwarzające podciśnienie, które wywołują erekcję poprzez umożliwienie napływu krwi. Te ostatnie są skuteczne w ok. 70% przypadków. Ostatnią formą terapii są metody inwazyjne: chirurgia (zabiegi naczyniowe, korekcja wad budowy) oraz wszczepianie implantów, których rola jest obecnie, jak sądzę, mniejsza ze względu na dostępność metod nieinwazyjnych.

dr n. med. Piotr Barczyński