1. Home
  2. »
  3. Powikłania
  4. »
  5. Zaburzenia w sferze intymnej

Zaburzenia w sferze intymnej

Diabetyk | Zdrowie

ZABURZENIA W SFERZE INTYMNEJ

W takich sytuacjach leczenie musi być wielokierunkowe. Z punktu widzenia diabetologa najważniejsze jest optymalne wyrównanie metaboliczne cukrzycy. O ile wiem, istnieje w kraju kilka ośrodków, które zajmują się tym powikłaniem w sposób szczególny. Zachęcam do poszukania właściwego adresu w najbliższym dużym ośrodku diabetologicznym.

Komentarz
Od pewnego już czasu ta sfera zaburzeń stała się bardziej obecna w publikacjach, a także w codziennej praktyce diabetologicznej. Jest także badana w wymiarze epidemiologicznym. Na podstawie przekrojowych badań można stwierdzić, że ok. połowa mężczyzn w wieku 40–70 lat ma pewien stopień zaburzeń erekcji. U pacjentów z cukrzycą te wskaźniki są wyższe (dla różnych grup wiekowych od 30 do 75%) i wyraźnie ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem pacjenta, czasem trwania cukrzycy, stopniem zaburzeń wyrównania metabolicznego cukrzycy, zależą także od współistnienia innych przewlekłych powikłań cukrzycy. Rokowanie pogarsza się u osób obciążonych zaburzeniami lipidowymi, nadciśnieniem tętniczym oraz u palaczy tytoniu. U podłoża osłabienia erekcji leżą zaburzenia naczyniowe i neuropatia włókien autonomicznych. Oznacza to, że niewydolne są ukrwienie lub unerwienie niezbędne dla prawidłowej czynności seksualnej u mężczyzny. U większości pacjentów dominuje jedno z powyższych zaburzeń, a u części współwystępują oba w równym stopniu. Dodatkowo mogą współistnieć problemy z wytryskiem lub pęcherzem moczowym. Innymi nieprawidłowościami zaobserwowanymi w przypadku cukrzycy są zaburzenia produkcji tlenku azotu, który jest mediatorem działającym na mięśnie gładkie, oraz niedobory innych hormonów, przede wszystkim hormonów płciowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content