1. Home
  2. »
  3. Powikłania
  4. »
  5. Zaburzenia seksualne u Diabetyków

Zaburzenia seksualne u Diabetyków

Diabetyk | Terapia

ZABURZENIA SEKSUALNE U DIABETYKÓW

Istotnym czynnikiem zaburzeń seksualnych u niektórych kobiet chorujących na cukrzycę jest także osłabienie odporności na zakażenia. Często manifestuje się ono nawracającymi infekcjami w obrębie pochwy i dróg moczowych. Najczęstszą dolegliwością jest tu przewlekła grzybica pochwy wywołująca uporczywy świąd w drogach rodnych, któremu towarzyszą białe upławy, oraz zmniejszenie wilgotności pochwy. Stan taki może być przyczyną bolesnych stosunków płciowych, a nieleczony może z czasem doprowadzić nawet do niemożności ich odbywania.

Ważnym aspektem problemu, przynajmniej w odniesieniu do niektórych kobiet, jest istnienie w ich psychice głęboko skrywanych obaw przed potencjalnymi powikłaniami, jakie mogłyby im grozić podczas ciąży oraz lęk przed zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi. Taka sytuacja może być przyczyną powstawania u nich zaburzeń seksualnych na tle psychogennym, a tym dysfunkcjom mogą z kolei towarzyszyć osłabione libido i częstsze występowanie dyspareunii.
Pamiętać należy także, że współwystępowanie cukrzycy i zaburzeń natury seksualnej nie oznacza, że te dwie sprawy są jednoznacznie od siebie zależne. W znacznej liczbie przypadków w etiologii zaburzeń sfery seksualnej u kobiet z cukrzycą stwierdza się istnienie czynników psychosocjalnych, które mogą być przyczyną tych zaburzeń, niezależnie od głównego problemu.

JEST NA TO RADA!
W przypadku zakażeń narządów rodnych podstawową zasadą leczenia chorych jest stwierdzenie lub wykluczenie ewentualnych stanów zapalnych w obrębie pochwy.
W wypadku stwierdzenia lub podejrzenia infekcji należy określić u pacjentki stopień czystości pochwy oraz wykonać posiew bakteriologiczny, i w zależności od wyników tych badań zastosować odpowiednie leczenie farmakologiczne. Dokładna kontrola glikemii i glikozurii (wydalanie glukozy z moczem) jest podstawą osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Skrupulatne monitorowanie stężenia glukozy we krwi i moczu jest ważnym wskaźnikiem zmniejszającym częstość występowania i stopień nasilenia zakażeń dróg rodnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content