1. Home
  2. »
  3. Leczenie
  4. »
  5. Nowoczesne technologie w leczeniu chorób oczu

Nowoczesne technologie w leczeniu chorób oczu

W ostatnich dziesięcioleciach, jak w każdej innej dziedzinie medycyny, również w leczeniu chorób oczu dokonał się ogromny postęp. Ponieważ okulistyka jest specjalnością, w której terapia jest prowadzona metodami zachowawczymi i chirurgicznymi, wprowadzono wiele efektywniejszych grup leków oraz techniki operacyjne oparte na nowoczesnych technologiach.

W zakresie farmakoterapii chorób oczu jest bardzo dużo nowych rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługuje włączenie do leczenia zachowawczego jaskry preparatów z rodzaju analogów prostaglandyn, wprowadzenie do terapii niektórych patologii naczyniowych (w tym retinopatii cukrzycowej) tzw. leków anty VEGF oraz wykorzystanie dla ochrony oczu antyoksydacyjnych właściwości karotenoidów i antocyjanów pochłaniających szkodliwe promieniowanie słoneczne.

Soczewki kontaktowe zarówno miękkie, jak i twarde o budowie sferycznej lub torycznej umożliwiają osobom z wadą wzroku uzyskanie dobrego widzenia. Obecnie są produkowane z doskonałych materiałów o wysokim stopniu przepuszczalności tlenu, przez co ich noszenie jest coraz bardziej bezpieczne dla oczu. Nie można oczywiście pominąć roli kontaktowych soczewek kosmetycznych, dzięki którym oku z zaćmą patologiczną, bielmem rogówki czy ubytkiem tęczówki zostaje przywrócony normalny wygląd. Szczególny rodzaj soczewek ma zastosowanie w leczeniu stożka rogówki, charakteryzującego się zmianami w krzywiźnie rogówki, która przybiera nieregularny, stożkowy kształt. Powstający przy tak zmienionej strukturze obraz  jest silnie zniekształcony, a ostrość wzroku powoli się pogarsza. Dzięki zastosowaniu twardych, gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych można uzyskać istotną poprawę ostrości widzenia. Podobny rodzaj soczewek jest stosowany w procesie tzw. ortokorekcji. To w pełni odwracalna metoda alternatywna w stosunku do laserowej korekcji wad wzroku. Taka soczewka zakładana na noc, zmienia kształt, a więc krzywiznę rogówki, przez co efekt dobrego widzenia bez stosowania korekcji okularowej utrzymuje się nawet przez kilkanaście godzin.

Laserowa korekcja wad wzroku jest rozwiązaniem dla wielu dorosłych osób z wadą wzroku, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą nosić szkieł korekcyjnych i soczewek nagałkowych. Szacuje się, że na świecie skorzystało już z takiej możliwości blisko 13 mln osób. Wadę wzroku koryguje się najczęściej metodami oznaczonymi zgodnie z międzynarodowymi skrótami jako: PRK, LASEK, LASIK, EPI-LASIK, SBK-LASIK, czy femtoLASIK. Różnią się one między sobą techniką chirurgiczną, zależną także od grubości rogówki, ale zawsze ostatecznym celem jest skorygowanie krzywizny rogówki w stopniu dającym ostrość wzroku sprzed zabiegu w prawidłowo dobranych okularach. Zabiegi te nie korygują niedowidzenia ani innych niż wada wzroku schorzeń okulistycznych. Jest też do ich przeprowadzenia szereg przeciwwskazań okulistycznych i ogólnych, w tym również cukrzyca.

Laseroterapia ma swoją ugruntowaną pozycję w leczeniu zmian cukrzycowych na dnie oka, naczyniowych zmian zatorowo-zakrzepowych, jaskry oraz zaćmy wtórnej, występującej nieraz po operacjach usunięcia katarakty. Kiedy w cukrzycy dochodzi do wystąpienia patologii naczyniowej, polegającej na utworzeniu sieci dodatkowych, nieefektywnych naczyń krwionośnych, z których powstają krwawienia i przesiąkanie elementów krwi do otaczającej tkanki – fotokoagulacja laserowa jest jedynym sposobem na zatrzymanie lub spowolnienie procesu chorobowego. Podobnie dzieje się w chorobach siatkówki o podłożu degeneracyjnym i odnaczyniowym. Laseroterapia zastosowana w postępującym zwyrodnieniu obwodowych części siatkówki może ją zabezpieczyć przed odwarstwieniem. Na szczególną uwagę zasługuje stosowanie tej metody w jaskrze, gdzie energia laserowa jest wykorzystywana miedzy innymi do zabiegów takich jak selektywna trabekuloplastyka czy cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

NAJNOWSZE

Skip to content