LEKI

PRZYKŁADOWE SCHEMATY WSTRZYKIWANIA MIESZANEK ANALOGOWYCH

Model leczenia oparty na jednym wstrzyknięciu mieszanki analogowej nie jest wymieniony w propozycjach rekomendacji dotyczących terapii cukrzycy typu 2. Dopuszcza się jednak taką możliwość w przypadków osób:

  • z dłuższym wywiadem cukrzycy ze znaczną dysfunkcją komórek ß,
  • osób, które osiągają wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) powyżej 8,5 %, u których znaczącą rolę odgrywa hiperglikemia poposiłkowa,
  • oczekujących prostych rozwiązań typu: ten sam wstrzykiwacz, ta sama insulina stosowana do intensyfikacji leczenia,
  • u których przewiduje się docelowe leczenie mieszankami insulinowymi w schemacie 2–3 wstrzyknięcia na dobę,
  • z hiperglikemią poposiłkową, szczególnie po kolacji oraz na czczo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content