Bezpieczeństwo insulinoterapii

W hierarchii potrzeb według Maslowa[1] bezpieczeństwo klasyfikuje się na drugim miejscu. Mówiąc o potrzebie bezpieczeństwa, myślimy o spokoju, wolności od strachu, opiece i oparciu. Jak dowodzą psychologowie, zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa pobudza człowieka do działania. W terapii cukrzycy bezpieczeństwo uznaje się za priorytet stosowanego modelu leczenia.

Jeżeli pacjent z cukrzycą typu 2 leczy się za pomocą diety, wysiłku fizycznego i tabletek, to są one przepisywane przez lekarza. U części osób w starszym wieku istnieją jednak obiektywne przeciwwskazania do ich stosowania, tym bardziej że u niektórych z nich cukrzyca często współistnieje z innymi chorobami. W sytuacji braku przeciwwskazań, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, pierwszym krokiem leczenia farmakologicznego cukrzycy typu 2 jest zastosowanie leku, który poprawia pracę insuliny produkowanej w organizmie przez komórki beta trzustki (endogennej). Jeśli terapia taka przestaje być skuteczna, konieczne jest jej zintensyfikowanie poprzez wprowadzenie innych leków doustnych i/lub insuliny.

WYBÓR I MOŻLIWOŚCI
W opisanej sytuacji lekarz powinien wybrać taki model terapii, który będzie dla pacjenta najprostszy i najbezpieczniejszy. Celem lekarza jest dobór takich preparatów insuliny, dzięki którym możliwe jest dobre wyrównanie glikemii i zminimalizowanie ryzyka niedocukrzeń.

[1] Hierarchia potrzeb Masłowa (ang. needs hierarchy) – w psychologii – piramida potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.

W takim przypadku mogą się sprawdzić analogi insuliny, dające szersze spektrum możliwości dostosowywania leczenia do problemów wynikających z mniejszej sprawności pacjentów. Szybko działające analogi insuliny oraz gotowe mieszanki (powstałe na ich bazie) można podawać przed jedzeniem, w jego trakcie, a w wyjątkowych sytuacjach także bezpośrednio po posiłku (do ok. 10 minut). Nie jest wymagana ścisła kontrola (wprowadzająca w życie osoby starszej dodatkowy stres) godzin podawania insuliny i przestrzegania ok. 30–40-minutowej przerwy między podawaniem insuliny a spożywaniem posiłku.

Analogi długo działające charakteryzuje mniejsze ryzyko występowania hipoglikemii. Ich przewidywalny profil działania wynika z braku szczytu działania (dlatego nazywane są bezszczytowymi).

BEZPIECZEŃSTWO A POWIKŁANIA

U osób z cukrzycą typu 2 często dochodzi do późnych powikłań pojawiających się w następstwie złego leczenia i zbyt wysokiego poziomu glukozy (hiperglikemii). Powikłania cukrzycy związane są głównie z chorobami małych i dużych naczyń. Uszkodzenia w naczyniach małych dotyczą:

  • oczu (retinopatia cukrzycowa) i mogą prowadzić do utraty wzroku,
  • nerek (nefropatia cukrzycowa) i mogą prowadzić do niewydolności nerek, a w konsekwencji do dializoterapii (leczenia nerkozastępczego),
  • nerwów (neuropatia cukrzycowa).

Uszkodzenia większych naczyń powodują choroby układu krążenia (zawał serca, udar mózgu, zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

NAJNOWSZE

Skip to content