Kontrola okulistyczna

3. Angiografia fluorosceinowa dna oka – badanie kontrastowe, które polega na uwidocznieniu naczyń siatkówki i naczyniówki oka za pomocą dożylnego podania barwnika zwanego fluorosceiną i wykonania serii zdjęć. Badanie zawsze poprzedza zwykłe badanie dna oka z rozszerzeniem źrenicy. Angiografia fluorosceinowa poprzedza laseroterapię i/lub fotokoagulację. Chory w trakcie badania siedzi nieruchomo z podbródkiem i czołem wspartym na specjalnych podpórkach. Po podaniu dożylnym kontrastu specjalny aparat fotograficzny (retinofot) wykonuje początkowo 2–3 zdjęcia na sekundę, później rzadziej. Powstaje seria zdjęć, która pozwala ocenić stan naczyń – ogniska nowotworzenia, obrzęku, zapalenia, niedokrwienia, starych blizn, i wielu innych zmian niewidocznych w zwykłym badaniu dna oka. Badanie trwa 1–2 godziny. W przypadku diabetyków ma ono zastosowanie szczególnie do diagnostyki obrzęku plamki żółtej, wykrycia mikrotętniaków i ognisk nowotworzenia naczyń niewidocznych w badaniu standardowym, a będących przyczyną pogarszającej się ostrości widzenia. Badanie może być też zastosowane do oceny skutków terapii laserowej. Skutki uboczne po angiografii fluorosceinowej występują rzadko – badanie jest wykonywane w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych. Możliwe są reakcje alergiczne po podaniu fluorosceiny bądź ostry napad jaskry u pacjentów, u których choroba ta nie została dotychczas zdiagnozowana.

4. Fotografia barwna dna oka – to komplet zdjęć siatkówki wykonywany specjalnym aparatem po rozszerzeniu źrenic. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Służy ocenie retinopatii cukrzycowej lub zmian barwnikowych na dnie oka (m.in. wczesnemu wykryciu czerniaka).

5. Laserowa oftalmoskopia skaningowa – urządzenie to pozwala uzyskać trójwymiarowe obrazy tylnego odcinka oka dzięki zastosowaniu lasera diodowego sprzężonego z systemem komputerowym. Służy do uzyskiwania obrazów tarczy nerwu wzrokowego wraz z otaczającą go siatkówką. Stosuje się ją głównie do diagnostyki jaskry.

6. Optyczna koherentna tomografia – badanie o bardzo szerokim zastosowaniu w diagnostyce chorób siatkówki (zmiany nowotworowe, barwnikowe, zapalne, degeneracyjne, jaskrowe i inne). Opiera się na metodzie interferometrycznej, a przekroje tomograficzne siatkówki przedstawione są w postaci kolorowych map. Źródłem światła jest dioda superluminescencyjna, a mapa struktury siatkówki powstaje dzięki zróżnicowaniu odbicia światła przez tkanki budujące siatkówkę.

7. Analizator grubości siatkówki – urządzenie mierzy grubość siatkówki. W przebiegu niektórych chorób siatkówka może ulec obrzękowi (np. w przebiegu retinopatii cukrzycowej) albo zanikowi jak w przypadku jaskry lub chorób neurologicznych. Dzięki badaniu można uzyskać 2- lub 3-wymiarowe kolorowe mapy siatkówki.

8. Ultrasonografia dopplerowska pulsacyjna zogniskowana – badanie ultrasonograficzne to prosta i nieinwazyjna ocena praktycznie wszystkich struktur gałki ocznej. W przypadku tylnego odcinka oka i siatkówki jest ona szczególnie przydatna, gdy przedni odcinek oka jest nieprzezierny (zaćma, wylewy krwawe w ciele szklistym) i nie można za pomocą tradycyjnej oftalmoskopii obejrzeć siatkówki. Dodatkowo opcja dopplerowska umożliwia dokładną ocenę unaczynienia siatkówki.

Diabetyku pamiętaj, że utracie wzroku w przebiegu cukrzycy można zapobiec. Regularnie badaj swoje oczy, dbaj o dobre wyrównanie glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, parametrów lipidowych i prawidłowe funkcjonowanie nerek.

lek. med. Aleksandra Kapała
specjalista chorób wewnętrznych