Układ oddechowy

Spirometria
To podstawowe badanie układu oddechowego. Ocenia wiele parametrów związanych z funkcją mechaniczną (wentylacyjną). Stosowana w diagnozowaniu oraz monitorowaniu leczenia astmy oskrzelowej, przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej (POCHP). Nie mówi nic o wymianie gazowej.

Gazometria
Podstawowe badanie oceniające wymianę gazową. Stosowana często u pacjentów z niewydolnością oddechową, przebywających na oddziałach reanimacyjnych. Wymaga pobrania do badania krwi z tętnicy.

Pulsoksymetria
Polega na przezskórnym, bezinwazyjnym, monitorowaniu wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej i częstotliwości tętna.

Kapnometria
Polega na oznaczaniu stężenia lub ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi albo powietrzu wydechowym.

Rentgen klatki piersiowej
Należy do podstawowych badań diagnostycznych. Za pomocą tego badania możemy wykryć zapalenie płuc, zmiany nowotworowe, przewlekłe choroby tkanki płucnej, zmiany pourazowe, ale także ocenić serce, aortę i inne elementy znajdujące się w obrębie klatki piersiowej.

Tomografia komputerowa
Badanie to wykorzystuje promieniowanie Roentgena. Jest dużo bardziej szczegółowe, różnicuje obrazy wątpliwe lub niewidoczne w rentgenie. Pozwala dokładnie ocenić gdzie znajduje się patologia w obrębie klatki piersiowej.
Tomografia komputerowa spiralna znajduje zastosowanie w diagnostyce zatorowości płucnej.

Bronchoskopia
Polega na wprowadzeniu giętkiego przewodu zakończonego kamerą – bronchoskopu do światła oskrzeli. Jest to bardzo przydatne badanie, umożliwia obejrzenie oskrzeli od środka. W razie potrzeby lekarz może pobrać materiał do dalszych badań, usunąć zalegający śluz czy usunąć ciało obce.

Rezonans magnetyczny
Jest to bardzo zaawansowane badanie, stosowane w przypadkach wątpliwych w badaniu tomografii komputerowej. Jako badanie z wyboru jest stosowane w diagnozowaniu rzadkich schorzeń przebiegających w obrębie pęcherzyków płucnych.

Scyntygrafia
Wykorzystywana w diagnostyce zatorowości płucnej oraz w ocenie aktywności niektórych rzadkich chorób płuc.

Ultrasonografia
W przypadku schorzeń układu oddechowego wykonywana głównie celem oceny płynu w opłucnej oraz oceny guzów znajdujących się blisko ściany klatki piersiowej.

Wideotorakoskopia
Badanie wykonywane w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Polega na wprowadzeniu powietrza pomiędzy ścianę klatki piersiowej a płuco (do jamy opłucnowej), a następnie umieszczeniu tam kamery. Pozwala diagnozować choroby opłucnej oraz obejrzeć płuco z zewnątrz.

Pozytronowa tomografia emisyjna
Metoda dostępna w niewielu ośrodkach medycznych. Jest bardzo czułą i dość swoistą metodą rozpoznawania raka płuca oraz jego przerzutów. Ocenia zmianę metabolizmu glukozy w tkance nowotworowej lub rzadziej zapalnej.

dr Paweł Dilis, specjalista medycyny rodzinnej