1. Home
  2. »
  3. Zdrowie
  4. »
  5. Społecznie aspekty bólu przewlekłego

Społecznie aspekty bólu przewlekłego

Z uwagi na powszechność problemu, jego wymiar społeczny oraz ekonomiczny wielu specjalistów jest zdania, że ból przewlekły powinien być wyodrębniony w międzynarodowej klasyfikacji schorzeń ICD-10 jako oddzielna jednostka chorobowa. Czy tak się stanie? Trudno przewidzieć, takie podejście do tematu bólu przewlekłego ma też bowiem przeciwników. Istnieje potrzeba opracowania przewodników i wytycznych, które ułatwią codzienne postępowanie terapeutyczne z pacjentami cierpiącymi na ból przewlekły.

Ból u chorego z cukrzycą
Najczęstszą postacią bólu przewlekłego, na jaki narażony jest pacjent z cukrzycą, jest ból neuropatyczny, na który cierpi około 10% społeczności diabetyków. W rejestrach NFZ za lata 2008–2009 znalazło się 111 041 przypadków z rozpoznaniem bólu przewlekłego. Najczęstsze lokalizacje obejmowały ból w obrębie kończyn górnych (57%), kończyn dolnych (20%) oraz twarzy (16,3%), a także bóle mnogie (6,6%). W porównaniu z innymi krajami częstość bólu polineuropatycznego w Polsce była niższa – dla przykładu w Wielkiej Brytanii odsetek pacjentów z bólem w przebiegu polineuropatii wynosi 8,2%.
Czy jesteśmy bardziej wytrzymali na ból niż Anglicy? Czy częściej uważamy, że „skoro boli, to tak musi być”? A może są jeszcze jakieś inne przyczyny naszej „odporności” na ból?

Głos pacjentów

Stowarzyszenie Chronic Pain Ireland ogłosiło pod koniec 2009 r. dokument zatytułowany Prawa Pacjenta z Bólem Przewlekłym. Oto one:
1. Mamy prawo do tego, aby nam wierzono.
2. Mamy prawo do tego, aby leczono nas z poszanowaniem naszej godności.
3. Mamy prawo do tego, aby nasz ból był leczony w jak najwcześniejszej fazie.
4. Mamy prawo do dostępu do najlepszych z możliwych metod leczenia bólu przewlekłego.
5. Mamy prawo do informacji o wszystkich dostępnych metodach leczenia bólu oraz do współuczestniczenia w wyborze sposobu leczenia, który zapewni nam możliwie najlepsze samopoczucie.
6. Mamy prawo do życia z jak najmniejszym bólem (jeśli jego opanowanie w pełni nie jest możliwe).
7. Mamy prawo do bycia leczonymi na równi z innymi osobami cierpiącymi na przewlekłe schorzenia.

dr n. med. Krystyna Knypl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content