1. Home
  2. »
  3. Zdrowie
  4. »
  5. Seksualność kobiet w okresie ciąży

Seksualność kobiet w okresie ciąży

W trymestrze III częstotliwość kontaktów seksualnych wyraźnie się zmniejsza, podobnie jak stopień pożądania oraz ilość fantazji seksualnych. Zwiększa się w porównaniu z poprzednimi trymestrami poziom lęku o ciążę. W okresie tym nawet co druga kobieta zaprzestaje kontaktów seksualnych.

Na to, jak będzie wyglądało życie intymne kobiety w czasie ciąży może mieć wpływ jej aktywność seksualna w okresie przed poczęciem dziecka, np. częstotliwość stosunków płciowych. Jednak nie do końca możliwe jest – w odniesieniu do wcześniejszego okresu – przewidzenie tej częstotliwości podczas ciąży. Jedne badania pokazują bowiem, że w I i II trymestrze ciąży częstotliwość kontaktów seksualnych potrafi być bardzo zbliżona do tej przed poczęciem, w innych zaś obserwuje się znaczne różnice.

Wpływ na zachowania seksualne kobiet podczas ciąży mają relacje panujące w związku. Wiele kobiet odczuwa potrzebę bliskości z partnerem bez potrzeby kontaktów seksualnych. Zdaniem Imielińskiego to właśnie związki emocjonalne łączące partnerów, a nie zmiany związane z ciążą, mają głównie wpływ na przebieg stosunków płciowych i odczucia im towarzyszące.

To, że powinniśmy się liczyć ze zmianami w seksualności kobiety w czasie ciąży przemawiają badania przeprowadzone z wykorzystaniem FSFI (Indeks Funkcji Seksualnych Kobiet), za pomocą którego oceniano seksualne funkcjonowanie kobiet w zakresie takich zmiennych, jak: pożądanie seksualne, podniecenie, lubrykacja, orgazm, ogólna satysfakcja oraz ból podczas stosunku seksualnego. Wyniki tych badań wskazują na spadek intensywności doznań w ramach wymienionych zmiennych, najwyraźniej się manifestujący w III trymestrze ciąży.

STAN ODMIENNY

Obawy przed podjęciem kontaktów seksualnych mają prawo pojawiać się u obojga partnerów. Rezygnacja mężczyzny ze współżycia może zatem wynikać z troski o partnerkę, choć oczywiście zdarza się, że powodem tego jest utrata atrakcyjności kobiety.

W czasie ciąży partnerzy rzadziej stosują zróżnicowane pozycje seksualne. Preferowane są, co oczywiste, głównie pozycje boczne (jedno z badań pokazało, że korzystało z nich blisko 70% badanych), a w dalszej kolejności klasyczne. Warto podkreślić, że życie erotyczne jest najbardziej udane, gdy partnerzy wspólnie wybierają pozycje seksualne –odpowiednie podczas ciąży – w których oboje czują się komfortowo, zważywszy na odmienny stan kobiety.

Na koniec, nawiązując do pytań zawartych we wstępie artykułu, należy zaznaczyć, że w przypadku prawidłowego przebiegu ciąży nie ma żadnych wskazań do zaprzestania pożycia seksualnego. Osoby mające obawy związane z bezpieczeństwem płodu powinny wiedzieć, że płód jest dobrze chroniony przez mięśnie macicy, płyn owodniowy czy błony płodowe.

Jeśli kobieta odczuwa lęk przed kontaktami seksualnymi lub dzieje się według niej coś niedobrego, powinna zgłosić się do lekarza i wraz z nim poszukać przyczyn danego stanu rzeczy i próbować mu zaradzić.

Adam Frąckiewicz
Krzysztof Kałużny

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOWSZE

Skip to content