Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia jest to stan, w którym dochodzi do upośledzenia funkcji serca w dostarczaniu krwi w ilości niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania metabolicznego, lub w którym funkcja ta jest możliwa tylko przy podwyższonym ciśnieniu panującym wewnątrz serca.

Dzieli się ona na ostrą i przewlekłą, może dotyczyć prawej komory – rozwija się wtedy niewydolność prawokomorowa lub lewej komory – rozwija się wtedy niewydolność lewokomorowa. Może dojść w niektórych przypadkach do niewydolności obukomorowej.

Niewydolność krążenia może mieć różny stopień nasilenia. Najpopularniejsza jest klasyfikacja nasilenia objawów niewydolności krążenia wg New York Heart Association (NYHA). Schorzeniami najczęściej prowadzącymi do tego schorzenia są: nadciśnienie tętnicze, przebyty zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia.

Klasyfikacja niewydolności krążenia wg NYHA jest następująca:

Klasa I
Zwykła aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności ani kołatania serca.

Klasa II
Niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Zwykła aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność lub kołatanie serca.

Klasa III
Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż zwykła aktywność fizyczna wywołuje objawy niewydolności.

Klasa IV
Jakakolwiek aktywność fizyczna wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca występują nawet w spoczynku.

Diagnozowanie dysfunkcji serca

Echokardiografia jest metodą z wyboru diagnozowania dysfunkcji lewej komory. Najważniejszym parametrem pozwalającym na odróżnienie prawidłowej od upośledzonej funkcji skurczowej jest frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF – od ang. left ventricle ejection fraction) – wynik jej oblicza się przy użyciu specjalnego wzoru, a parametry uzyskuje z badania echokardiograficznego. W opisie badania echokardiograficznego możemy spotkać skróty pochodzące od nazw angielskich. Przyjęte jest używanie ich w oryginalnym brzmieniu, także w opracowaniach i opisach badań polskich. Inne badania pomocne w ustaleniu kondycji serca to spoczynkowe EKG, próba wysiłkowa, badanie EKG lub ciśnienia krwi całodobowe Holter EKG lub Holter RR (od nazwiska amerykańskiego biofizyka Jeffa Holtera, który jako pierwszy skonstruował urządzenie do całodobowej oceny pracy serca).

Wyniki badań dodatkowych zawsze są interpretowane w zestawieniu z wywiadem zebranym od pacjenta oraz badaniem przedmiotowym.

dr n. med. Krystyna Knypl

Strony: 1 2 3

Skip to content