Witaminy i składniki mineralne

Związki, które mogą mieć znaczenie dla diabetyków, to magnez, chrom, wanad oraz witamina E. Niedobór magnezu może sprzyjać wystąpieniu insulinooporności, uczestniczy on bowiem w procesie utleniania glukozy i jej transporcie przez błony komórkowe. Ponieważ najpopularniejszym źródłem magnezu w środkach spożywczych jest czekolada, która przecież nie może być zalecana dla osób z cukrzycą, suplementacja magnezem w przypadkach jego niedoboru bywa uzasadniona.

Następnym minerałem, który ma znaczenie dla osób z cukrzycą, jest chrom. Należy on do tzw. pierwiastków śladowych, co oznacza, że choć występuje w bardzo niewielkich ilościach, to jego obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wielu enzymów. W odniesieniu do gospodarki węglowodanowej chrom uczestniczy w transporcie glukozy z krwi do wnętrza komórek oraz zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę. W literaturze fachowej jest jednak niewiele doniesień na temat chromu, a wnioski nie są jednoznaczne. W jednym z badań stwierdzono obniżenie poziomu glukozy na czczo i po posiłku po wprowadzeniu do diety związków chromu oraz chlorku chromu. Natomiast analiza kilkunastu badań, w których oceniano działanie chromu, nie dostarczyła jednolitych wniosków. Wanad oraz witamina E mogą poprawiać wrażliwość na insulinę, jednak wyniki badań naukowych nie są zgodne.

Podsumowanie

Używanie wszelkich suplementów diety oraz witamin pod postacią tabletek wymaga ostrożnego i rozsądnego podejścia. Głównym powodem ostrożności jest ryzyko interakcji ze stale stosowanymi lekami, a przez to osłabienie ich działania.

Jeżeli diabetyk, po konsultacji z swoim lekarzem, zdecyduje się na stosowanie suplementów diety, powinien wybierać preparaty o najprostszym składzie, a unikać produktów zawierających wiele związków. Jest to uzasadnione, bo najnowsze badania opublikowane w marcu 2011 r. w fachowym piśmie „Diabetes Research and Clinical Practice” wykazują, że jednoczesne połączenie molibdenu i miedzi może sprzyjać rozwojowi komplikacji narządowych u osób z cukrzycą. Zatem, także w doborze suplementów diety, należy zachować ostrożność i dobrze go przemyśleć.

dr n. med. Krystyna Knypl

Strony: 1 2

Skip to content