ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I POSTĘPOWANIE PRZY KORONAWIRUSIE

W obliczu pojawienia się koronawirusowa (COVID-19 ) zachęcamy osoby z cukrzycą, aby postępowały zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

Osoby z cukrzycą obarczone są większym ryzykiem powikłań w przypadku infekcji wirusowych jak grypa, i tak też jest prawdopodobne w przypadku COVID-19 (koronawirusa). 

Przedstawiamy informacje dotyczące prewencji zakażeniom oraz postępowania w sytuacji zachorowania.

PRZYGOTUJ SIĘ

 1. Przygotuj sobie i miej zawsze pod ręką: numery telefonów lekarzy i zespołu opieki zdrowotnej, apteki oraz listę leków i dawek (w tym witamin i suplementów), które stale przyjmujesz.
 2. Zrób zapas leków stosowanych przewlekle: insuliny, leków doustnych, leków kardiologicznych itd. Podobnie z paskami do pomiaru glukozy oraz ciał ketonowych w moczu (na wypadek, gdyby nie można było wychodzić z domu ze względu na zagrożenie COVID-19  w twojej okolicy).     
 3. Zaopatrz się w węglowodany proste (najlepiej glukozę w tabletkach lub płynie), ale też soki, miód, cukierki itp., które podnoszą glikemię w sytuacji niedocukrzenia albo problemów z jedzeniem z powodu infekcji.
 4. Zaopatrz się w środki myjące oraz dezynfekujące z zawartością alkoholu powyżej 60%.
 5. Zawczasu porozmawiaj ze swoim lekarzem o następujących kwestiach:

  – kiedy zadzwonić do gabinetu lekarskiego (ketony w moczu/krwi, zmiany w przyjmowaniu pokarmu, korekty leków),

  – jak często sprawdzać poziom glukozy we krwi,

  – kiedy sprawdzać stężenie ciał ketonowych,

  – jakie powinieneś stosować leki na przeziębienie, grypę, wirusy i infekcje,

  – jak wprowadzać zmiany w przyjmowaniu leków przeciwcukrzycowych, jeśli dodatkowa infekcja zaburzy przebieg cukrzycy. 

 6. Po konsultacji z lekarzem zakup leki pomocne w przypadku gorączki, przeziębienia, infekcji. 
 7. Zgromadź wystarczającą ilość artykułów gospodarstwa domowego i artykułów spożywczych, aby przygotować się na wypadek konieczności pozostania w domu przez pewien czas.

PODEJMUJ CODZIENNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi.
 • Działaj zapobiegawczo:
   • Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 30 sekund, szczególnie po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu lub po pobycie w miejscu publicznym.
   • Jeśli mydło i woda nie są dostępne, użyj preparatu do dezynfekcji rąk zawierającego co najmniej 60% alkoholu.
   • W miarę możliwości unikaj kontaktu z powierzchniami dotykowymi w miejscach publicznych – przycisków w windzie, klamek, poręczy, a także uścisku dłoni z ludźmi itp. Użyj chusteczki lub rękawa do zakrycia dłoni lub palca, jeśli musisz coś dotknąć.
   • Unikaj dotykania twarzy, nosa, oczu itp.
   • Czyść i dezynfekuj swój dom, aby usunąć zarazki  z często dotykanych powierzchni (stoły, klamki, włączniki światła, uchwyty, biurka, toalety, krany, zlewy i telefony komórkowe, klawiaturę komputera, pilot do telewizora).
   • Unikaj tłumów, szczególnie w słabo wentylowanych pomieszczeniach. Ryzyko narażenia na wirusy takie jak COVID-19, może wzrosnąć w zatłoczonych, zamkniętych pomieszczeniach o małej cyrkulacji powietrza, jeśli w tłumie znajdują się chore osoby.
   • Unikaj wszelkich niepotrzebnych podróży (samolotem, statkami wycieczkowymi, pociągami, autobusami).
 • Jeśli COVID-19 rozprzestrzenia się w twojej społeczności, podejmij dodatkowe środki ostrożności, aby separować się od innych osób i zmniejszyć ryzyko zachorowania:
  • Przebywaj w domu najczęściej i najdłużej, jeśli to tylko możliwe.
  • Zastanów się, w jaki sposób zaopatrywać się w jedzenie bez wychodzenia z domu (rodzina, znajomi, sieci handlowe, sklepy internetowe dostarczające zakupy do domu – mogą je zostawiać pod drzwiami).

KONTROLA CUKRZYCY

 1. Pij dużo płynów. Jeśli masz z tym problem, pij je małymi łykami co 15 minut przez cały dzień, aby uniknąć odwodnienia.
 2. Jeśli spadnie ci poziom glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl (lub innego docelowego zakresu), przyjmij 15 g węglowodanów prostych, które szybko się wchłaniają (miód, dżem, landrynki, sok), i sprawdź ponownie glikemię po 15 minutach, aby upewnić się, że wzrasta. Zwiększ liczbę oznaczeń glukozy w ciągu dnia i nocy (zazwyczaj co 2–3 godziny).
 3. Jeżeli odnotowałeś wysoki poziom glukozy (powyżej 240 mg/dl) więcej niż dwa razy z rzędu, sprawdź ketony (w celu zapobiegnięcia kwasicy ketonowej). Gdy są średnie lub wysokie, natychmiast skontaktuj się telefonicznie z lekarzem (lub gdy ich stężenie jest nieduże, ale tak z nim ustaliłeś). 
 4. Zmieniaj lancet w nakłuwaczu za każdym razem, gdy sprawdzasz poziom glukozy we krwi. Umyj ręce i oczyść miejsca nakłuć opuszek palców mydłem i wodą lub alkoholem. Podobnie – zmieniaj igły we wstrzykiwacz po każdej iniekcji insuliny.

JEŚLI JESTEŚ CHORY 

W przypadku, gdy zarazisz się COVID-19 lub podejrzewasz, że jesteś zarażony wirusem, przestrzegaj poniższych zasad, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na osoby w twoim domu i otoczeniu.

 • Zostań w domu 

Zostań w domu: ludzie, którzy mają lekkie objawy COVID-19, mogą izolować się w domu podczas choroby. Należy ograniczyć czynności poza nim, z wyjątkiem sytuacji, gdy potrzebna jest interwencja medyczna.

Unikaj miejsc publicznych: nie idź do pracy, szkoły, nie chodź w miejsca publiczne.

Unikaj transportu publicznego: autobusów, tramwajów, taksówek itp.

 • Odseparuj się od innych ludzi i zwierząt w domu

Trzymaj się z dala od innych: w miarę możliwości powinieneś przebywać w określonym pokoju i trzymać się z dala od innych osób w domu. Jeśli jest taka możliwość, należy korzystać z oddzielnej łazienki.

Ogranicz kontakt ze zwierzętami: jeśli to możliwe, poproś kogoś o opiekę nad swoimi zwierzętami podczas choroby. Unikaj z nimi kontaktu (głaskania, przytulania, całowania lub lizania oraz dzielenia się jedzeniem). Jeśli podczas choroby musisz opiekować się swoim zwierzakiem lub przebywać w jego pobliżu, umyj ręce przed i po interakcji z nim oraz załóż maskę na twarz. 

 •  Zadzwoń przed wizytą u lekarza

Zapowiedz swoją wizytę: jeśli chcesz uzyskać pomoc medyczną, uprzedź o swojej wizycie, zadzwoń do lekarza i powiedz, że masz lub możesz mieć COVID-19. Pomoże to organizatorom służby zdrowia podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zarażeniu innych osób.

 • Noś maskę na twarzy

Jeśli jesteś chory: powinieneś nosić maskę na twarz, gdy przebywasz w pobliżu innych osób (np. dzieląc pokój czy pojazd) lub zwierząt domowych i przed wejściem do gabinetu lekarskiego.

Zadbaj o innych: w sytuacji, gdy osoba zarażona nie jest w stanie nosić maski (np. gdy powoduje ona trudności w oddychaniu), wówczas osoby mieszkające z chorą nie powinny przebywać w tym samym pokoju lub powinny zakładać maskę na twarz, gdy kontaktują się z osobą chorą.

 • Zakryj kaszel i kichnięcia

Ochrona: zakryj usta i nos chusteczką podczas kaszlu lub kichania.

Utylizacja: zużyte chusteczki wyrzuć do wyłożonego workiem na śmieci kosza.

Mycie rąk: natychmiast po kichaniu, kasłaniu umyj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 30 sekund lub środkiem zawierającym co najmniej 60% alkoholu.

 • Często myj ręce

Myj ręce: często i przez co najmniej 30 sekund, używając mydła i wody, nie tylko po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu, ale także idąc do łazienki, przed jedzeniem i  przygotowywaniem posiłków.

Środek dezynfekujący do rąk: jeśli mydło i woda nie są akurat dostępne, należy zastosować środek do dezynfekcji rąk zawierający co najmniej 60% alkoholu, nanosząc go na wszystkie powierzchnie dłoni i pocierając je, aż będą suche.

Unikaj dotykania: oczu, nosa i ust niemytymi rękami.

 • Miej osobiste artykuły gospodarstwa domowego

Nie udostępniaj innym: przedmiotów codziennego użytku typu naczynia, szklanki, filiżanki, talerze, sztućce, przybory kuchenne, ręczniki, pościel itp. 

Dokładnie myj po użyciu: wszystkie te przedmioty za pomocą odpowiednich detergentów i wody.

 • Codziennie czyść dotykane powierzchnie

Czyszczenie i dezynfekcja: rutynowo oczyszczaj powierzchnie często dotykane, takie jak: blaty, stoły, klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony, klawiatury, tablety i stoliki nocne.

Dezynfekuj obszary zanieczyszczone płynami ustrojowymi: czyść wszystkie powierzchnie, które mogą zawierać krew, stolec lub płyny ustrojowe.

Środki czyszczące do gospodarstwa domowego: używaj sprayu i ściereczki do czyszczenia sprzętów gospodarstwa domowego, zgodnie z informacjami na etykiecie zawierającymi instrukcje bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu czyszczącego, w tym środki ostrożności, które należy podjąć podczas używania produktu (np. noszenie rękawiczek i zapewnienie dobrej wentylacji podczas użytkowania produktu).

 • Monitoruj swoje objawy

Zasięgnij porady medycznej: zrób to natychmiast, jeśli choroba się nasila (np. masz trudności w oddychaniu). 

Zadzwoń do lekarza przed swoją wizytą i uprzedź, że masz COVID-19 lub jesteś w trakcie obserwacji.

Noś maskę na twarzy, gdy jesteś chory: załóż maskę na twarz przed wejściem do danego obiektu. Ułatwi to jego pracownikom odizolowanie innych osób w biurze lub poczekalni w celu zmniejszenia ryzyka ich zarażenia.

Alarmowy wydział zdrowia: poproś swojego lekarza o kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną lub wskazanym w procedurach postępowania ośrodkiem   opieki medycznej. Osoby podlegające aktywnemu monitorowaniu lub leczeniu powinny postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez pracowników służby zdrowia. 

 • Przerwanie izolacji domowej

Pozostań w domu, dopóki nie zostaniesz poproszony o opuszczenie domu: pacjenci z potwierdzonym COVID-19 powinni pozostać w izolacji domowej, dopóki ryzyko wtórnego przeniesienia wirusa na inne osoby nie zostanie uznane za niskie.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem: decyzja o zaprzestaniu izolacji domowej powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku, w porozumieniu z właściwymi placówkami służby zdrowia.

Opracowanie redakcyjne 

Na podstawie:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html

https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus

NAJNOWSZE

Skip to content