Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Towary oferowane w Sklepie diabetyk.pl/sklep są nowe i pochodzą z wiarygodnego źródła.
2. Jeżeli Klient po zakupie towaru znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.
3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana towaru lub zwrot płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
4. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta.
Sprzedawca ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klienci Sklepu diabetyk.pl/sklep mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę pisownie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez e-mail: sprzedaz@diabetyk.pl lub listownie na adres: DIA-POL Sp. z o.o, Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa).
4. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy z DIA-POL Sp. z o.o. Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Zwrot płatności Sprzedawca dokuje za pomocą przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
3. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionych u Sprzedawcy Towarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru/ów

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat DIA-POL Sp. z o.o, Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa, sprzedaz@diabetyk.pl
– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)
– Data zawarcia umowy( *) / odbioru( *)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
( *) Niepotrzebne skreślić.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Pozostałe informacje

1. W przypadku gdy produkt posiada kartę gwarancyjną ona również podlega zwrotowi.
2. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.
4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.