Dostawa i płatność

Dostawa towarów na które zamówienie zostało złożone za pomocą sklepu internetowego jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej wyceniana jest osobno po złożeniu zamówienia na adres: sprzedaz@diabetyk.pl

Płatność za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar, koniecznie podając w tytule płatności numer zamówienia, niezależnie od wybranego sposobu:
a. płatność przelewem na rachunek bankowy;
b. płatność poprzez Przelewy24
c. płatność kartą kredytową.
2. DIA-POL Sp. z o.o. wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekazanie gotówki. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób, którego Sprzedawca nie akceptuje, czyli niewskazany w p.1, pp. a, b, c.

Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie zależą od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości 18,60 zł przy zakupach o wartości poniżej 200 zł brutto. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie DIA-POL Sp. z o.o.
2. Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 200 zł brutto.
3. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami przesyłki Towaru, odmiennie niż zastrzeżono w pkt . VII.1 oraz pkt. IVII.2, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi przed finalizacją realizacji zamówienia. Jeśli zaproponowany przez Sprzedawcę koszt przesyłki nie odpowiada Klientowi, może on anulować zamówienie, bez żadnych konsekwencji. Wówczas umowę sprzedaży kupna uznaje się za niebyłą.

Dane do przelewu:
DIA-POL Sp. z o.o.
Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a
03-464 Warszawa
BNP Paribas Polska S.A.
70 2030 0045 1110 0000 0110 9010

Czas realizacji zamówienia
Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie do 4. dni roboczych od daty wpływu płatności za Towar na konto DIA-POL (Sprzedawcy).
Czas dostarczenia przesyłki
Przesyłki kurierskie – od 1 do 3 dni roboczych
Dostawy towaru są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Uwaga! Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu zamówienia przez klienta.