PRENUMERTATA INDYWIDUALNA

DOŁĄCZ DO TYSIĘCY CZYTELNIKÓW NASZEGO MAGAZYNU

Prenumeratę „Diabetyka” można rozpocząć od dowolnego numeru czasopisma, ale należy podać w tytule przelewu (z banku czy na poczcie), od którego konkretnie numeru.

Od 1 października 2022 r. zmiana warunków prenumeraty

RODZAJE PRENUMERATY:

110,00 zł – przy wpłacie za 12 numerów
Cena zawiera koszt wysyłki 55,20 zł (opłata pocztowa/znaczek 4,60 zł x 12)

60,00 zł – przy wpłacie za 6 numerów
Cena zawiera koszt wysyłki 27,60 zł (opłata pocztowa/znaczek 4,60 zł x 6)

Możliwe są trzy formy płatności:

Wpłata należnej kwoty na poczcie
(przekaz/przelew pocztowy)

Wpłata w banku
(przy okienku)

Przelew na konto wydawcy z konta internetowego prenumeratora
(bankowość elektroniczna):

DANE WYDAWCY:
DIA-POL Sp. z o.o.
03-464 Warszawa
ul. Plac Gen. J. Hallera 5 lok. 14A
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0110 9010

DANE PRENUMERATORA:
IMIĘ I NAZWISKO
DOKŁADNY ADRES DO WYSYŁKI CZASOPISMA
TELEFON KONTAKTOWY
RODZAJ PRENUMERATY („12 numerów” lub „6 numerów”)

Prosimy o czytelne (drukowanymi literami) wypełnienie przekazów i formularzy bankowych.

POTWIERDZENIE WPŁATY DOCIERAJĄCE DO NASZEGO BANKU JEST DLA NAS ZAMÓWIENIEM.
Po otrzymaniu potwierdzenia uruchamiamy prenumeratę i co miesiąc wysyłamy DIABETYKA na adres odbiorcy wskazany w przelewie.

Zapytania o prenumeratę i zgłoszenia reklamacji należy kierować na:

lub adres:

DIA-POL Sp. z o.o.  03-464 Warszawa
ul. Plac Gen. J. Hallera 5 lok. 14A

Ochrona danych osobowych prenumeratora miesięcznika Diabetyk

Administratorem danych osobowych podanych przez prenumeratora w ramach prenumeraty miesięcznika Diabetyk jest DIA-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-464) przy ulicy Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a.

Kontakt do Administratora danych: adres e-mail: Tekst alternatywny. Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu realizacji prenumeraty miesięcznika (w tym rozliczeniu, dostarczeniu wydawnictwa do prenumeratora)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu rozliczenia realizacji umowy, a następnie do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Prenumerator podając swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prenumerator podając swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i do kopii danych. Prenumerator, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, ma prawo wnieś skargę do organu nadzorczego. Administrator danych informuje, że dane podane przez prenumeratora nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Dane osobowe podane przez prenumeratora będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: firmy współpracujące przy realizacji usługi wysyłki miesięcznika do prenumeratora, firmy wykonujące usługi księgowe. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy prenumeraty.
Skip to content