2. Johnston C.S., Buller A.J.: Ocet winny i produkty z orzeszków ziemnych jako żywność wspomagająca zmniejszenie glikemii poposiłkowej (Family Practice News 2004). W badaniu stwierdzono, że ocet winny zmniejszył glikemię poposiłkową po 2 godzinach od posiłku o około 55%, ale redukcja ta była znamienna statystycznie tylko dla posiłku o wysokim ładunku glikemicznym (81). Ponadto po dodaniu octu do posiłku o wysokim ŁG, badane osoby zmniejszyły tego dnia spożycie kalorii o 200–275 kcal, co tłumaczy się faktem, że dodatek octu zwiększa uczucie sytości po posiłku.

Wniosek – dodatek octu winnego do posiłku o wysokim ładunku glikemicznym zmniejsza poziom glukozy we krwi po jedzeniu.

3. Johnston C.S., White A.M., Kent S.M.: Wstępna ocean efektywności i bezpieczeństwa stosowania octu winnego w celach leczniczych przez osoby z cukrzycą typu 2 (Journal of the American Dietetic Association 2008)

W tym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, czy regularne spożywanie octu winnego powoduje redukcję hemoglobiny A1c. Uzyskane wyniki wykazały, że regularne spożywanie octu winnego powoduje jej redukcję, ale u wielu uczestników badania wystąpiły niekorzystne objawy ze strony układu pokarmowego (pieczenie, refluks) i podwyższenie enzymów wątrobowych (aminotransferazy).

Wnioski naukowców z tego badania: regularne spożywanie octu winnego przez osoby z cukrzycą typu 2 korzystnie wpływa na poziom hemoglobiny A1c, ale może niekorzystnie wpływać na funkcję wątroby.

4. Johnston C.S.: Stosowanie octu winnego w celach leczniczych (Available online 2009)

Już za czasów Hipokratesa ocet winny używano do walki z infekcjami. Badania prowadzone w ostatnich latach sugerują zaś, że ocet winny może korzystnie wpływać na biomarkery chorób serca, nowotworów i cukrzycy typu 2, dzięki temu, że kwas octowy zawarty w occie winnym wpływa na procesy metaboliczne w przewodzie pokarmowym i w wątrobie. Jednakże badania wykazują także, że wypicie zbyt dużej ilości octu winnego, w przeciwieństwie stosowania go jedynie jako przyprawy, może powodować zakwaszenie organizmu i podwyższać stężenie enzymów wątrobowych. Potrzebne są dalsze badania nad leczniczą wartością i przydatnością octu winnego w diecie.

Dopóki nie ma ostatecznych wyników i rekomendacji medycznych, ocet winny może wzbogacać smak i aromat zwłaszcza surówek i sałatek oraz innych potraw z warzyw.

Na zakończenie przytaczamy pogląd autorki badań przedstawionych w artykule, prof. Johnston: „Ocet powinien być dodatkiem do zbilansowanej diety i regularnych ćwiczeń fizycznych – a nie ich zastępstwem (…) W czterech badaniach zaobserwowaliśmy, że ocet pomaga zmniejszyć masę ciała, ale nie zmniejsza stężenia złego cholesterolu we krwi. Oznacza to, że społeczeństwo w dalszym ciągu powinno rezygnować z produktów wysoko przetworzonych i bogatych w tłuszcze. Dopóki choroby serca są główną przyczyną zgonów, społeczeństwo powinno zwracać uwagę na zawartość cholesterolu i tłuszczu, tak samo jak na poziom glukozy we krwi”.

mgr Aleksandra Cichocka
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych
z Poradnią Chorób Metabolicznych, Instytut Żywności i Żywienia

Strony: 1 2 3

Skip to content