ABC INSULINOTERAPII

Najczęstsze błędy pacjentów z cukrzycą typu 2 (cz. 5).

Modyfikowanie dawki insuliny

W okresie, gdy pacjent zdobywa wiedzę dotyczącą insulinoterapii i uczy się nowych umiejętności z nią związanych, powinien być otoczony szczególną opieką zarówno przez personel medyczny, jak i rodzinę.

Na tym początkowym etapie popełnianie błędów przy modyfikowaniu dawek insuliny jest naturalne, wręcz nieuniknione (jak to bywa w procesie opanowywania nowych umiejętności). Jednak należy mieć na uwadze, że błędy te mogą być bezpośrednią przyczyną nieprzyjemnych objawów związanych z nieprawidłowymi poziomami glukozy we krwi: niedocukrzeniem (hipoglikemią) lub przecukrzeniem (hiperglikemią). Dlatego tak ważne w tym czasie są wsparcie, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do osoby z cukrzycą. Pomyłki pojawiające się na początku leczenia insuliną wraz z towarzyszącymi temu konsekwencjami (problemami z uzyskaniem prawidłowych glikemii) mogą negatywnie wpływać na psychikę pacjenta (zrażać i demotywować) oraz powodować lęk przed insulinoterapią i/lub hipoglikemią. Dlatego jeśli pojawia się trudność w opanowaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do prawidłowego prowadzenia swojej insulinoterapii i związany z nią lęk, należy zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce    diabetologicznej na kolejnej wizycie w poradni.


ZDROWO ŻYWIENIOWO

Dieta portfolio

Kilkanaście lat temu, w 2003 roku, opublikowano wyniki badania, w ramach którego po czterech tygodniach stosowania diety portfolio odnotowano redukcję stężenia cholesterolu LDL o około 33% w porównaniu z 35% redukcją w grupie kontrolnej, która stosowała farmakoterapię statynami.

Kilka lat później, w 2011 r., w innej publikacji doniesiono, że dieta portfolio jest 4,5 razy skuteczniejsza w obniżaniu stężenia cholesterolu LDL niż dieta niskotłuszczowa zalecana przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Kolejne licznie publikowane badania dowiodły, że dieta portfolio po 3–4 tygodniach stosowania zmniejsza stężenie cholesterolu o 30–40%, co jest porównywalne z efektem farmakoterapii. Dodatkową korzyścią z jej stosowania jest skuteczna redukcja wartości ciśnienia tętniczego, regulacja gospodarki węglowodanowej i zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie, a zatem można stwierdzić, że wykazuje silne działanie kardioprotekcyjne, a z uwagi na dużą podaż fitosteroli, także antynowotworowe.

Strony: 1 2 3

Skip to content