PERSPEKTYWY I ZBLIŻENIA

Co lekarz powinien…

Trzeci warunek to nasza spójność. Należy to rozumieć jako zgodność między tym, co mówi lekarz, a na przykład jego wyglądem i zachowaniami. Proszę sobie wyobrazić doktora palącego papierosy, przyjmującego pacjenta z cukrzycą i przekonującego go, że trzeba rzucić palenie. Skutek zerowy.

A teraz wyobraźmy sobie otyłego lekarza o obwodzie w pasie powyżej 102 cm (kryterium „otyłości centralnej”, graniczny obwód pasa sprzyjający m.in. rozwojowi cukrzycy) i ten doktor przekonuje diabetyka, że trzeba mniej jeść, ruszać się więcej i w ogóle prowadzić zdrowy tryb życia. Zero efektu.


DIABETYK POLECA

Etapy leczenia cukrzycy typu 2 (cz. 2)

Jeśli weźmiemy do ręki aktualne wytyczne prowadzenia cukrzycy typu 2, to okaże się, że zawierają one stosunkowo prosty schemat. U osoby z rozpoznaną cukrzycą rozpoczynamy leczenie od podania metforminy. Później, w dalszym przebiegu, gdy nastąpi pogorszenie wyrównania, będziemy intensyfikować leczenie.

Czyli pierwszy krok – metformina samodzielnie (w monoterapii), potem drugi krok – metformina + inny lek doustny lub lek inkretynowy, potem trzeci krok – metformina + insulina. Te trzy kroki będą oczywiście rozciągnięte w czasie na przestrzeni wielu lat. Od razu trzeba jednak podkreślić i przypomnieć, że tym kolejnym krokom musi za każdym razem towarzyszyć próba ściślejszego przestrzegania diety oraz wdrożenie programu ćwiczeń fizycznych (w zakresie, w jakim pozwalają na to ewentualne powikłania sercowo-naczyniowe). Tu potrzebna jest aktywna postawa ze strony zarówno lekarza, jak i pacjenta.


ROZWAŻANIA O CUKRZYCY

Retinopatia cukrzycowa (cz. 2)

Jeszcze nie tak dawno leczenie retinopatii cukrzycowej było zupełnie nieefektywne, a chorzy zwłaszcza w okresie tworzenia się proliferacji szklistkowo-siatkówkowych czy nawracających krwotoków do siatkówki i ciała szklistego byli praktycznie skazani na powolną utratę widzenia.

Istotny przełom wniosło zastosowanie w leczeniu energii lasera. Obecnie u większości chorych fototerapia laserowa pozostaje nadal najskuteczniejszą metodą leczenia. Ta era trwa już blisko 30 lat, a do leczenia retinopatii stosuje się coraz to nowsze, ale i bardziej precyzyjne, a tym samym bardziej bezpieczne, rodziny laserów. Laseroterapia wywołująca zjawisko fotokoagulacji doskonale zabezpiecza zarówno zmiany ogniskowe, jak i obszary zmian rozlanych.

Magazyn społeczno-medyczny

Diabetyk

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi numerami naszego miesięcznika.
Skip to content