Pod Lupą

Leki bez recepty podawane dzieciom

Obok kryteriów, jakie stawia się lekom dla dorosłych, preparaty przeznaczone dla dzieci powinny spełniać jeszcze takie wymogi, jak: postać leku optymalna dla danej grupy wiekowej, łatwość w podaniu oraz możliwość dawkowania leku dzieciom o różnej masie ciała. Producent musi zadbać o odpowiedni smak leku stosowanego doustnie oraz bezpieczeństwo użytych substancji pomocniczych.

Najpopularniejsza forma leku doustnego dla dorosłych, tabletka, ma ograniczone zastosowanie u dzieci, gdyż trudno ją połknąć czy podzielić. Dlatego najczęściej stosuje się roztwory i zawiesiny, które łatwo odmierzyć. Zawartość wody oraz cukru, maskującego smak leku, wymusza zastosowanie substancji konserwujących.

cały artykuł w numerze wrześniowym Diabetyka!

Magazyn społeczno-medyczny

Diabetyk

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi numerami naszego miesięcznika.
Skip to content