WARTO WIEDZIEĆ

POSTĘPY W KARDIOLOGII (1)

Autorzy wytycznych podkreślają, że modyfikacja stylu życia jest pierwszym i podstawowym postępowaniem w leczeniu hipercholesterolemii. U osób z wysokim ryzykiem schorzeń sercowo-naczyniowych oraz w profilaktyce wtórnej, poza modyfikacją stylu życia, wskazane jest stosowanie statyn.

W zależności od nasilenia ryzyka różne będzie leczenie statynami. Autorzy wytycznych wyróżniają trzy rodzaje tej terapii: intensywną – gdy celem jest obniżenie o więcej niż 50% poziomu LDL cholesterolu; umiarkowaną – o 30–50% oraz łagodną, gdy celem jest zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o mniej niż 30%. Do terapii intensywnej rekomendowana jest atorwastatyna oraz rosuwastatyna. Do terapii umiarkowanej i łagodnej rekomendowane są także inne, łagodniej działające statyny, takie jak simwastatyna, prawastatyna, lowastatyna, fluwastatyna oraz pitawastatyna. Zalecana jest kontrola lipidogramów po 4–12 tygodniach od rozpoczęcia leczenia statynami, a potem co 3–12 miesięcy przy kontynuacji leczenia.

cały artykuł możesz przeczytać w numerze marcowym Diabetyka!

Magazyn społeczno-medyczny

Diabetyk

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi numerami naszego miesięcznika.
Skip to content