Zmiany w refundacji CGM i FGM

Od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dzięki niemu refundacja systemów ciągłego monitorowania glukozy (CGM, FGM) będzie przysługiwała większej grupie pacjentów z cukrzycą. Na te pozytywne zmiany w refundacji CGM i FGM czekało wiele osób.

Systemy ciągłego monitorowania glikemii pomagają poprawić efektywność leczenia, ale również znacząco podnieść jakość życia chorych oraz przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka rozwoju powikłań cukrzycy. Nowoczesne systemy dają nowe, szersze spojrzenie na glikemię. Nie tylko uwalniają pacjenta od konieczności wielokrotnego nakłuwania opuszek palców w ciągu doby, ale dostarczają wiele informacji o dynamice zmian stężenia glukozy. Poza aktualną wartością glikemii wskazują także trendy zmian oraz jej całodobowy wykres. Technologie ciągłego monitorowania stężenia glukozy zwiększają skuteczność leczenia cukrzycy i bezpieczeństwo insulinoterapii.

Wspomniane Rozporządzenie dotyczy m.in. dorosłych pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy leczeni są metodą intensywnej insulinoterapii. Ponadto także osoby niewidome oraz kobiety w ciąży leczone insuliną. To duża pozytywna zmiana, ponieważ dotychczas refundacja przysługiwała tylko osobom do 18 r.ż.

 

FGM – co się zmieni od 1 stycznia 2023 r.?

Kryteria refundacyjne dla systemu monitorowania stężenia glukozy FGM (FreeStyle Libre) zostały rozszerzone o nowe grupy pacjentów:

  • kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
  • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
  • osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:

  • ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
  • TIR (time in range) czas w zakresie docelowym – powyżej 70% czasu w ciągu doby z glikemią w przedziale 70–180 mg/dl, lub HbA1c < 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
  • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
  • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi klasycznym glukometrem średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Odpłatność u dorosłych pacjentów wynosić będzie 30% (tj. 76,5 zł za sensor/ 153 zł miesięcznie). W przypadku dzieci zmniejszono odpłatność do 20% (tj. 51 zł za sensor/ 102 zł miesięcznie). Rocznie pacjentowi będzie przysługiwać 26 sensorów w cenie po refundacji.

W przypadku pacjentów pediatrycznych, niewidomych oraz kobiet ciężarnych wprowadzono miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 50 sztuk.

Zmiany w refundacji – CGM

Rozszerzono refundację systemów do ciągłego monitorowania glikemii CGM-RT:

  • Dla populacji do 26. roku dostosowano limity refundacyjne do wyrobów dostępnych na rynku, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Wprowadzono miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi (tradycyjny glukometr).

– w liczbie do 50 sztuk (w przypadku, gdy pacjent używa sensorów, które trzeba wymieniać co 10 dni)

– 100 sztuk (gdy pacjent stosuje sensory wymagające wymiany co 6 lub 7 dni);

  • Dla pacjentów powyżej 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub typu 3*, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii.

Został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc, a więc taki sam, jaki obowiązuje w refundacji sensorów FGM. Oznacza to, że miesięczna dopłata pacjenta wyniesie 153 zł (30% z 510) + różnica w miesięcznym koszcie między CGM-RT i FGM.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie limitu refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie zlecenia (200 szt. w przypadku sensora wymagającego wymiany raz na 180 dni).

Zlecenia na CGM-RT oraz FGM objęte refundacją będą mogli wystawiać lekarze specjaliści w dziedzinach: diabetologii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej. A także endokrynologii i pediatrii, kardiologii, geriatrii, położnictwa i ginekologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Ponadto specjaliści pediatrii lub chorób wewnętrznych (którzy pracują w poradni lub na oddziale diabetologii) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Kontynuację zlecenia będą mogły wystawiać pielęgniarki lub położne, zatrudnione w poradni lub na oddziale diabetologii.

Inne zmiany w refundacji 

Poza zmianami w refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii, od 1 stycznia 2023 r. rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych. Ponadto, rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3*.

Systemy monitorowania glikemii zapewniają pacjentom poczucie bezpieczeństwa, pozwalają lepiej zrozumieć chorobę i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Dla osób niewidomych chorujących na cukrzycę, leczonych insuliną, mierzenie glikemii za pomocą systemu, który będzie głosowo informował pacjenta, to bardzo ważna zmiana i ułatwienie. Pacjenci zyskują większą kontrolę nad chorobą, ale także większy komfort i lepszą jakość leczenia.

To kolejna korzystna zmiana na liście leków refundowanych w kontekście leczenia cukrzycy. W IV kwartale 2022 r. rozszerzono też kryteria refundacji w przypadku leków z grup flozyn i inkretyn https://diabetyk.pl/aktualnosci-na-diabetyk-pl/rozszerzone-kryteria-refundacji-flozyn-i-inkretyn/

* Cukrzyca typu 3 powstaje w przebiegu innych chorób o przewlekłym charakterze. Niektóre czynniki zewnętrzne, np. leki lub substancje chemiczne także wywołują objawy hiperglikemii. Jeśli cukrzyca pojawiła się w wyniku choroby lub jako działanie niepożądane leków jest kwalifikowana do typu 3. Zamiennie stosuje się nazwę cukrzyca wtórna. Stanowi 2-3% wszystkich przypadków cukrzycy. Łączy objawy cukrzycy typu 1 i 2
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

NAJNOWSZE

Skip to content