Rozszerzone kryteria refundacji flozyn i inkretyn

Obowiązująca od 1 września 2022 r. lista leków refundowanych przyniosła bardzo korzystne zmiany dla diabetyków. Dzięki nim dopłata do leczenia nowoczesnymi lekami będzie przysługiwała większej liczbie pacjentów.

Leki z grup flozyn i inkretyn wprowadzono na listę jakiś czas temu, ale wskazania do ich refundacji były bardzo zawężone. Zwracali na to uwagę lekarze, pacjenci i stowarzyszenia.

Aktualne obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia poszerza wskazania do refundacji analogów GLP-1 (inkretyn) i SGLT-2 (flozyn). Nowością na liście są leki z grupy inhibitororów DPP-4 (tzw. gliptyny), które zmniejszają stężenie glukozy we krwi.

 

Rozszerzone kryteria refundacji flozyn i inkretyn – jak zmieniły się wskazania?

W przypadku leków z grupy flozyn: Forxiga (dapagliflozyna) i Invokana (kanagliflozyna):

  • zmniejszono wymóg z HbA1c ≥8,0% na HbA1c  ≥7,5%,
  • usunięto ograniczenie dotyczące niestosowania insuliny przez pacjenta przed wprowadzeniem do terapii leków flozynowych,
  • usunięto wymóg 6-miesięcznego okresu stosowania dwóch leków przed włączeniem do leczenia leków flozynowych.

W przypadku leków z grupy inkretyn https://diabetyk.pl/aktualnosci-na-diabetyk-pl/leki-inkretynowe-w-badaniach/: Ozempic (semaglutyd) i Trulicity (dulaglutyd) obowiązują te same rozszerzenia co przy flozynach, ale dodatkowo został zmieniony wymóg dotyczący masy ciała. Kryterium BMI obniżono z ≥35 kg/m2 na ≥30 kg/m2.

 

Nowe leki na liście

Na liście leków refundowanych znalazła się nowa grupa leków przeciwcukrzycowych – tzw. gliptyny, czyli inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4). Leki te powodują wytworzenie większej ilości insuliny, gdy poziom glukozy we krwi jest wysoki. Gdy glikemia jest niska inhibitory DPP-4 nie stymulują wydzielania insuliny. Dzięki temu ryzyko hipoglikemii jest bardzo niskie. Są to leki Galvus (widagliptyna) oraz Januvia (sitagliptyna).

Wskazania do ich refundacji: w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą, cukrzyca typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesiące).

Ponadto, na nową listę wprowadzono Janumet – preparat złożony z grupy inhibitorów DPP-4, zawierający dwie substancje czynne (metformina + sitagliptyna). Wskazania do jego refundacji są takie same jak w przypadku widagliptyny i sitagliptyny.

 

Ceny od 1 września b.r. – odpłatność 30%:

Invokana 100 mg; 30 tabl. – 56,27 zł

Forxiga 10 mg; 30 tabl. – 53,44 zł

Ozempic 0,25 /0,5 /1 mg; 1 wstrz. po 1,5 ml – 107,32 zł

Trulicity 0,75 /1,5 /3 /4,5 mg; 2 wstrz. po 0,5 ml – 68,98 zł

Januvia 100 mg; 28 tabl. – 53,27 zł

Galvus 50 mg; 28 tabl. 22,13 zł

Janumet 50 mg + 1000 mg; 56 tabl. – 53,27 zł

 

Aktualne kryteria refundacji flozyn – dapagliflozyny i kanagliflozyny: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród następujących: wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość.

Aktualne kryteria refundacji inkretyn – semaglutydu i dulaglutydu: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród następujących: wiek ≥55 lat dla mężczyzn,  ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

NAJNOWSZE

Skip to content