Diabetyk | Życie z cukrzycą

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna ma wspierać nas w sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Na co i w jakich sytuacjach możemy liczyć? Kto może starać się o zasiłek z pomocy społecznej? Jakie warunki trzeba spełnić i czy każdy kwalifikuje się do otrzymania pomocy? Dokąd należy się zgłosić?

Przede wszystkim musimy wiedzieć, że pomoc społeczna ma nam pomóc w zaspokojeniu podstawowych i niezbędnych potrzeb na minimalnym poziomie. Świadczenia usługowe czy pieniężne mają pomóc, ale nie wyręczać nas w aktywności i działaniach na rzecz zaspokojenia naszych potrzeb.

pomoc społeczna, zasiłek, diabetyk.pl - cukrzyca, moja cukrzyca, pomoc, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2

Pomoc społeczna to nie tylko przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, to także praca socjalna (pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów i trudnych sytuacji polegająca na doradztwie, wskazywaniu możliwych rozwiązań naszej sytuacji). Zadaniem pomocy społecznej jest także analizowanie i ocena sytuacji w danej gminie (np. analiza bezrobocia, zapotrzebowania na pomoc społeczną, badanie najczęstszych powodów i problemów, z jakimi zgłaszają się osoby potrzebujące pomocy) oraz podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Dodatkowo pracownicy pomocy społecznej powinni rozwijać nowe formy pomocy i samopomocy (pomocy opartej na pracy grupy osób, które łączą podobne problemy i chęć rozwiązania ich).

Dokąd zwrócić się o pomoc

Wsparcie udzielane jest przez ośrodek pomocy społecznej (OPS) funkcjonujący w każdej gminie – tam należy zwrócić się o pomoc. Zgłaszając się do OPS, należy jasno sprecyzować nasze problemy i potrzeby. Naszą prośbę warto zgłosić na piśmie. W przypadku świadczeń z pomocy społecznej nie ma określonych odgórnie wzorów wniosków. Należy napisać podanie. Prośbę naszą możemy także zgłosić ustnie. W takim wypadku powinna być ona spisana przy nas w formie protokołu.