Diabetyk | Życie z cukrzycą

TECHNIKI INIEKCJI – WYNIKI BADANIA

Pielęgniarki zajmujące się pacjentami z cukrzycą oraz co bardziej spostrzegawczy diabetycy od dawna wiedzą, że technika wykonywania wstrzyknięć ma istotne znaczenie dla skuteczności terapii insuliną. Niestety ogół społeczności medycznej, a także większość pacjentów wykonujących sobie iniekcje insuliny pozostaje nieświadoma szczegółów dotyczących ich prawidłowej techniki.

Techniki iniekcji – wyniki badania, diabetyk, cukrzyca, iniekcja, insulina, wstrzykiwanie, chorzy na cukrzycę, diabetycy, insulinoterapia, życie z cukrzycą

Wstrzykiwanie insuliny ma zasadnicze znaczenie w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1, może też być konieczne u osób z cukrzycą typu 2. Skuteczne stosowanie insuliny w celu uzyskania możliwie jak najlepszej kontroli metabolicznej wymaga zrozumienia specyfiki  działania różnych typów insulin (np. szczyt działania, czas aktywności w organizmie) oraz tego, jaki jest związek poziomu glukozy we krwi z aktywnością fizyczną, spożywanymi posiłkami, występującymi równocześnie chorobami, niektórymi lekami, a także stresem. Aby okiełznać cukrzycę, pacjent musi poznać zasady samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi, i na podstawie jej wyników nauczyć się korygowania dawek insuliny oraz nabyć umiejętność odczytywania sygnałów wysyłanych przez organizm (osłabienie, wzrost pragnienia, itp.)

W ciągu ostatnich kilku lat w świecie przeprowadzono sporo badań dotyczących techniki wstrzykiwania insuliny. Ostatnie takie badania wskazują, że z punktu widzenia dobrej kontroli poziomu glukozy poprawna technika iniekcji może być równie ważna jak rodzaj i dawka podawanej insuliny. Aby zapewnić równomierne wchłanianie insuliny, należy nauczyć się właściwej techniki wkłucia, zapewniającej iniekcję podskórną.