Diabetyk | Życie z cukrzycą

NEUROPATIA CUKRZYCOWA

Neuropatia cukrzycowa to jedno z przewlekłych powikłań cukrzycy. Polega na uszkodzeniu funkcji układu nerwowego. Może być przyczyną bardzo silnych dolegliwości, trudnych do opanowania za pomocą leczenia farmakologicznego, co przekłada się na złą jakość życia pacjentów. Rozpoznanie neuropatii cukrzycowej to czynnik ryzyka rozwoju zespołu stopy cukrzycowej i nagłego zgonu.

Neuropatoa cukrzycowa, diabetyk.pl, neuropatia, cukrzyca, edukacja, powikłania, leczenie, neuropatia cukrzycowa, życie z cukrzycą

Wyróżniamy wiele rodzajów neuropatii i opisywanie ich wszystkich przekracza ramy tego artykułu. Niemniej jednak warto wiedzieć, że układ nerwowy dzieli się na dwa powiązane ze sobą podsystemy: somatyczny i autonomiczny (inaczej zwany wegetatywnym). Układ somatyczny odpowiada za kontakty ze światem. Dzięki zakończeniom nerwowym tego układu odbieramy bodźce zewnętrzne z narządów zmysłu oraz wydajemy polecenia naszym mięśniom, aby mogły się poruszać. Z kolei układ autonomiczny odpowiada za kontakty ze światem wewnętrznym, co oznacza, że zarządza pracą narządów wewnętrznych, kontroluje procesy przemiany materii. Działanie układu autonomicznego odbywa się poza naszą świadomością i kontrolą (np. praca serca, żołądka, jelit itd.). Najczęściej mamy do czynienia z neuropatią na podłożu mieszanym: somatyczno-autonomicznym.

Jak często badać układ nerwowy?

W przypadku rozpoznanej cukrzycy typu 1 badania w kierunku neuropatii cukrzycowej należy wykonać w ciągu 5 lat od rozpoznania choroby, chyba że wcześniej występują objawy sugerujące uszkodzenie układu nerwowego. Ważne jest również rozpoznanie, czy uszkodzenie to jest związane z cukrzycą, czy za objawami kryje się jakaś inna choroba neurologiczna.

W przypadku cukrzycy typu 2 badanie układu nerwowego należy wykonać tuż po rozponaniu choroby, a następnie przeprowadzać kontrolę raz do roku.