Diabetyk | Życie z cukrzycą

KONTROLA STÓP

Stopa cukrzycowa to złożone i bardzo trudne do leczenia przewlekłe powikłanie cukrzycy. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” w tym wypadku jest szczególnie uzasadnione. Zaawansowane przypadki stopy cukrzycowej zagrożone są amputacją części kończyny, co prowadzi do inwalidztwa. Możliwy jest też rozwój ciężkiego, ogólnoustrojowego i potencjalnie śmiertelnego zakażenia.

stopa cukrzycowa, stop, stopy, stopami, cukrzyca, stopy cukrzycowe, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca

Warto podkreślić, że w przypadku chorego z cukrzycą typu 2 zespół stopy cukrzycowej rozwija się szybciej – z powodu współistnienia miażdżycy – niż u osób z cukrzycą typu 1. Zmiany niedokrwienne ułatwiają powstawanie owrzodzeń i utrudniają ich gojenie. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej wymaga zaangażowania specjalistów wielu dziedzin: diabetologa, internisty, ortopedy, chirurga naczyniowego, rehabilitanta, dietetyka, psychologa, kosmetyczki, a niekiedy dobrego szewca.

Stopa cukrzycowa – co to znaczy?

Zespół stopy cukrzycowej oznacza zakażenie i/lub owrzodzenie, i/lub destrukcję tkanek głębokich stopy. Spowodowane jest to uszkodzeniem nerwów obwodowych i/lub naczyń stopy. Uszkodzenia te mają różny stopień zaawansowania. W związku z rodzajem mechanizmu, który je powoduje, mówimy o stopie neuropatycznej – jeśli przeważa uszkodzenie nerwów, stopie naczyniowej – jeśli dominuje uszkodzenie naczyń i tzw. stopie mieszanej – jeśli oba mechanizmy współwystępują (ten typ występuje najczęściej).

Czynniki ryzyka rozwoju stopy cukrzycowej

Znane są liczne czynniki ułatwiające rozwój stopy cukrzycowej i utrudniające jej leczenie. Należą do nich:

  1. Źle wyrównana metabolicznie cukrzyca! Zazwyczaj leczenie zespołu stopy cukrzycowej wymaga stosowania intensywnej insulinoterapii, a leki hipoglikemizujące doustne są dopuszczone tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  2. Brak wiedzy na temat cukrzycy i jej powikłań, brak odpowiedniej prewencji i pielęgnacji.
  3. Obecność zniekształceń i wad ustawienia stóp, nadmierny nacisk na podeszwową część stopy, nawracające mikrourazy (nieodpowiednie obuwie!).
  4. Inne czynniki: otyłość, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, neuropatia obwodowa, zaburzenia lipidowe, niewydolność nerek, osteoporoza, palenie tytoniu.