Diabetyk | Terapia

INSULINA – GLIKEMIA – KWASICA

Wiedza jest podstawą bezpieczeństwa w terapii pompą insulinową. Chcąc dobrze leczyć cukrzycę za pomocą tego urządzenia, naprawdę trzeba dużo wiedzieć i umieć tę wiedzę zastosować w praktyce.

Początek XXI wieku można nazwać okresem rozkwitu technologii w leczeniu cukrzycy typu 1. Przede wszystkim ze względu na coraz częstsze zastosowanie pomp insulinowych i modernizację tych urządzeń oraz ze względu na wprowadzenie ciągłego monitorowania glikemii do samokontroli. Co to oznacza dla osoby dotkniętej cukrzycą?
Gdybyśmy spytali pacjentów leczonych insuliną, to usłyszelibyśmy różne odpowiedzi. Przez wiele osób pompa insulinowa, a szczególnie ta połączona z systemem ciągłego monitorowania glikemii, odbierana jest jako urządzenie, które rozwiąże problem choroby w sposób zasadniczy. Ale co to znaczy „w sposób zasadniczy”? I tu może się pojawić wielkie rozczarowanie.

Insulina – glikemia – kwasica. Diabetyk.pl, cukrzyca, edukacja, glikemia, insulinoterapia, cukrzyca typu 1, typu 2, hiperglikemia, dawka korekcyjna

POMPA NIE ZASTĄPI CZŁOWIEKA
Cukrzyca pozostaje chorobą nieuleczalną, u podstaw której leży brak własnej (endogennej) insuliny i „zniszczenie” fizjologicznego systemu regulacji stężenia glukozy we krwi.
Jaką rolę więc pełni pompa insulinowa i system ciągłego monitorowania? Pompa na dzień dzisiejszy jest tylko i wyłącznie narzędziem do podawania insuliny. Pod wieloma względami różni się od strzykawki czy pena do wstrzykiwania insuliny, ale też łączy je to, że dawka insuliny musi być obliczona i ustalona przez chorego. Nawet jeśli pompa posiada ciągły pomiar glikemii, to i tak decyzja o dawce wstrzykniętej insuliny należy do chorego. Możliwość podglądu wartości glikemii jest tylko i wyłącznie „informacją”, z której można na różne sposoby skorzystać. Ponadto nawet prowadząc ciągły pomiar glikemii można nadal mieć wysokie poziomy glukozy i może dojść do rozwinięcia kwasicy.