Diabetyk | Życie z cukrzycą

SPOŁECZNE ASPEKTY BÓLU PRZEWLEKŁEGO

Dopiero od niedawna uświadamiamy sobie, że ból to nie tylko cierpienie konkretnej osoby, ale także zjawisko społeczne. Niestety dane o częstości występowania bólu przewlekłego w poszczególnych społecznościach są niepełne, a w wielu krajach wręcz fragmentaryczne.

Największym raportem na ten temat jest opracowanie z 2006 r. przedstawione przez dr. Haralda Breivika i wsp. ze słynnego Rikshospitalet w Oslo na łamach pisma dla lekarzy „European Journal of Pain”.
Autorzy na podstawie ankiety telefonicznej przeprowadzonej w 15 krajach europejskich oraz Izraelu przeanalizowali wszystkie aspekty związane z bólem przewlekłym u 4839 respondentów cierpiących na tę dolegliwość. Pytano o stopień nasilenia bólu (skala 10-punktowa: 1 punkt to brak bólu, 10 punktów to ból nie do zniesienia), rodzaj otrzymywanego leczenia i jego skuteczność, wpływ bólu na życie zawodowe i rodzinne osoby cierpiącej.

Diabetyk.pl - polski portal o cukrzycy, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca, moja cukrzyca

Badanie wykazało, że najczęściej występował ból o nasileniu umiarkowanym – zgłaszało go 66% ankietowanych, przy czym w 46% ból miał charakter dolegliwości stałej, a u 54% pojawiającej się okresowo. Czas trwania bólu był zróżnicowany i wynosił od dwóch do 15 lat!
Samo doznanie bólu przewlekłego głęboko wpłynęło na życie wielu ankietowanych – 19% z nich utraciło pracę, 13% musiało zmienić rodzaj wykonywanej pracy na inną, zwykle gorszą pod względem finansowym i prestiżowym. Ból wpływał też negatywnie na życie rodzinne. Często osoby cierpiące na bóle tracą nie tylko pracę, ale również współmałżonków, którzy od nich odchodzą.