Diabetyk | Życie z cukrzycą

SZANUJ UCZUCIA DZIECKA

W ciągu kilku ostatnich miesięcy na łamach „Diabetyka” przyglądaliśmy się wyjątkowości modelu rodziny z dzieckiem z cukrzycą typu 1. Pisaliśmy o wybranych aspektach wzajemnych relacji rodzic – chore dziecko, o rodzicielskim zaangażowaniu w proces radzenia sobie z wymogami choroby. Teraz zobaczmy, co oznacza to w codziennym życiu rodzinnym.

Szanuj uczucia dziecka, diabetyk.pl, cukrzyca, leczenie, uczucia dziecka, dzieci, szacunek

Sporo miejsca poświęciliśmy specyfice okresu dorastania. Jego kluczowym potrzebom i zadaniom rozwojowym, towarzyszącym mu zmianom w dynamice relacji nastolatka z rodzicami i rówieśnikami, a także wspieraniu u młodych diabetyków autonomicznej motywacji do leczenia choroby. Wśród wniosków dotyczących postaw rodzicielskich i jakości zaangażowania rodziców w leczenie cukrzycy dziecka kluczowymi postulatami były: zrozumienie, akceptacja, tworzenie w relacjach z dzieckiem przestrzeni wspólnego dokonywania wyborów, podejmowania decyzji lub rozmów o problemach i trudnościach doświadczanych przez dziecko.

Pamiętajmy o uczuciach
Dziecko w każdym wieku potrzebuje czuć ze strony rodziców akceptację, zrozumienie i docenienie wagi swoich uczuć. Często jednak się zdarza, że rodzice nie zwracają uwagi na te uczucia, zaprzeczają im albo je bagatelizują. Przyczyny tego mogą być różne. Ciągłe zabieganie i brak czasu na zastanowienie się nad tym, co dziecko do nas mówi, lęk przed trudnymi emocjami nieuchronnie wiążącymi się z poruszanym przez dziecko tematem lub nasze własne negatywne uczucia pojawiające się w rozmowie z nim (a czasem pochodzące skądinąd).