Diabetyk | Życie z cukrzycą

STOP DYSKRYMINACJI!

Rozmowa z Małgorzatą Fidor, mamą dziecka chorego na cukrzycę i redaktorką portalu „Diabetica”, inicjatorką programu „Stop dyskryminacji”.

Co niepokoi rodziców (których pani reprezentuje) w obecnym stanie prawnym dotyczącym obecności dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole?

Dyskryminacja, diabetyk.pl, stop dyskryminacji, cukrzyca, dyskryminacja, szkołą, przedszikole, cukrzyca typu 1, typu 2, moja cukrzyca, życie z cukrzycą, edukacja, leczenie, terapia

Na dzień dzisiejszy brakuje nam do szczęścia rozporządzenia, które konkretnie będzie dotyczyło kwestii opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę (ewentualnie chorych przewlekłe z wyszczególnieniem w tym przypadku cukrzycy) w wyżej wymienionych placówkach. Na razie takim „aktem prawnym” jest poradnik „One są wśród nas” wydany przez MEN, na który powołuje się to ministerstwo i podaje go jako „akt” wiążący dla szkół i przedszkoli w Polsce. Niestety, dyrektorzy tych placówek w większości przypadków nie stosują się do niego jako wykładni prawnej. Dla nich musi być to konkretne rozporządzenie. Niepokojące w tym wszystkim jest to, że mimo tak oczywistych wyznaczników dotyczących opieki nad dziećmi z cukrzycą w placówkach oświatowych, MEN asekuruje się, powołując się na „dobrą wolę” nauczycieli i dyrektorów, o czym nie może być mowy w przypadku chorób przewlekłych.

W wielu placówkach oświatowych – pomimo próśb rodziców – nie odbyły się szkolenia dotyczące cukrzycy. Uważamy, że powinny być przeprowadzone obligatoryjnie. Innym problemem, kwestią bardzo niejasną, jest proponowana przez władze umowa, dotycząca opieki nad dzieckiem przewlekle chorym, którą miałby zawrzeć pisemnie lub ustnie rodzic z nauczycielem. MEN w poradniku „One są wśród nas” widzi właśnie takie rozwiązanie problemu opieki nad dzieckiem z cukrzycą. Jest to dość nietypowa sytuacja. Jak miałaby wyglądać taka umowa? Czy nie jest ona bezprawna? Z tego, co udało mi się ustalić wynika, że nie ma podstawy prawnej do jej zawarcia. Jest to kolejny punkt wymagający wyjaśnienia.