Diabetyk | Życie z cukrzycą

OJCOWIE DZIECI Z CUKRZYCĄ

Rozpoznanie cukrzycy u dziecka otwiera nowy, trudny rozdział w życiu jego rodziców. Złożony proces leczenia, wymagający wiedzy, regularności oraz zdyscyplinowania istotnie wpływa na ich dotychczasowe rodzicielstwo, często oznacza konieczność nowego zdefiniowania ról pełnionych przez nich w systemie rodzinnym.

Przyjrzyjmy się, co oznacza cukrzyca dziecka dla jego ojca i jak może wpływać na jego funkcjonowanie, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na życie pozostałych członków rodziny

dzieci z cukrzycą, ojcowie dzieci z cukrzycą, diabetyk.pl, cukrzyca, dzieci, ojcowie, cukrzyca typu 1, cukryzca typu 2, moja cukrzyca

Zaangażowanie w leczenie dziecka
Przyglądając się roli ojców w rodzinach z dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1, stwierdza się, że ich zaangażowanie w proces radzenia sobie z chorobą może być czynnikiem wzmacniającym relację ojciec-dziecko, wspierającym atmosferę współpracy w rodzinie oraz wpływającym na wzrost satysfakcji w obszarze relacji małżeńskiej. Jak pokazują badania, wysoki poziom zaangażowania ojców wiąże się z mniejszą ilością symptomów psychiatrycznych u matek (stany depresyjne, lękowe, silny stres) oraz mniejszym wpływem choroby na rodzinę. Rezultaty badań jednakże ujawniają niski poziom zaangażowania ojców i dzielenia przez nich odpowiedzialności za proces leczenia. Choć trzeba zwrócić uwagę, że poziom ten zależny jest od wielu czynników. Znaczenie może mieć na przykład wiek dziecka. Literatura pokazuje, że oboje rodzice małych dzieci (od kilkumiesięcznych do kilkuletnich) postrzegają siebie jako w przybliżonym stopniu zaangażowanych w proces leczenia choroby. Najnowsze badania wskazują na większą aktywność ojców w codziennym radzeniu sobie z wymaganiami samokontroli, gdy ich dzieci zaczynają korzystać z pomp insulinowych. Mechaniczny charakter, jaki posiada pompa, daje ojcom większe poczucie kompetencji i tym samym zachęca do podejmowania działań, choć jednocześnie korzystanie dziecka z pompy insulinowej wiąże się z obawami ojców, że ich dzieci mogą stać się obiektem żartów i złośliwości wśród rówieśników.