Diabetyk | Zdrowie

KARDIOLOGICZNE ABC

Diagnozowanie dysfunkcji serca

Echokardiografia jest metodą z wyboru diagnozowania dysfunkcji lewej komory. Najważniejszym parametrem pozwalającym na odróżnienie prawidłowej od upośledzonej funkcji skurczowej jest frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF – od ang. left ventricle ejection fraction) – wynik jej oblicza się przy użyciu specjalnego wzoru, a parametry uzyskuje z badania echokardiograficznego. W opisie badania echokardiograficznego możemy spotkać skróty pochodzące od nazw angielskich. Przyjęte jest używanie ich w oryginalnym brzmieniu, także w opracowaniach i opisach badań polskich. Inne badania pomocne w ustaleniu kondycji serca to spoczynkowe EKG, próba wysiłkowa, badanie EKG lub ciśnienia krwi całodobowe Holter EKG lub Holter RR (od nazwiska amerykańskiego biofizyka Jeffa Holtera, który jako pierwszy skonstruował urządzenie do całodobowej oceny pracy serca).

kardiologia, kardiologiczne ABC, kardiologiczna, diabetyk, cukrzyca, edukacja, leczenie kardiologia

Wyniki badań dodatkowych zawsze są interpretowane w zestawieniu z wywiadem zebranym od pacjenta oraz badaniem przedmiotowym.

dr n. med. Krystyna Knypl